Nyheter

Færre enn før planlegger når de skal gå av med pensjon

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Stadig færre går fra å være i full jobb én dag til å bli heltidspensjonist den neste. Veien ut av arbeidslivet er i endring, viser fersk forskning fra NOVA, OsloMet. Flere gir slipp på arbeidslivet litt etter litt.

– De trapper ned yrkesaktiviteten gradvis før de slutter helt, sier forsker Katharina Herlofson.

Fleksibilitet

Den tradisjonelle overgangen fra å være fulltids yrkesaktiv den ene dagen til å bli pensjonist på heltid den neste, virker å bli stadig mindre vanlig. En viktig forklaring på disse endringene er fleksibiliteten som ligger i det norske pensjonssystemet.

– Muligheten for å kombinere yrkesinntekt med inntekter fra pensjon fra 62 årsalder, kan gjøre det lettere for folk å ta ting litt som det kommer, sier Herlofson. Forskerne ser at færre enn før planlegger når de skal gå av.

En følge av dette, er at mange står lenger i jobben enn de egentlig hadde tenkt noen år tidligere. De eldre kan finne det lettere eller mer fristende å stå lenger i arbeid dersom de ikke trenger å jobbe fulltid.

Mer vanlig blant menn

– Sett i lys av at det stadig blir flere eldre, er dette en positiv utvikling, sier Herlofson.

Men for at flere kan stå lenger i jobb, må også arbeidsgiver være interessert i dette og legge til rette for nedtrapping. Dette er ikke like enkelt for alle virksomheter. Forskerne finner at de med høy utdanning, lederoppgaver og god helse i større grad trapper ned før endelig avgang enn andre. Og nedtrapping er dessuten vanligere blant menn enn blant kvinner.

Herlofson oppfordrer arbeidsgivere til å sikre god kommunikasjon mellom ledere og ansatte som nærmer seg yrkesavgang.

logo
Bjørn Laberg