Norden

Etterlyst målrettede tiltak

Illustrasjonsbilde: Getty Images

SVERIGE: Antall konkurser har økt med 56 prosent i den svenske byggebransjen. Totalt har 594 bedrifter kollapset så langt i 2024, noe som tilsvarer cirka syv bedrifter om dagen. Stockholms Handelskammer har lenge etterlyst målrettede tiltak for å støtte sårbare næringer, ifølge byggvarlden.se

En alarmerende økning i bedriftskonkurser i Stockholm truer med å påvirke regionens økonomiske vekst, viser en ny rapport fra Stockholms Handelskammer, som har analysert tall fra kredittopplysningsselskapet UC.

– Tallene er alarmerende. Vi ser en tydelig trend hvor antall konkurser øker betydelig, spesielt i byggebransjen. Fortsetter denne utviklingen risikerer vi et betydelig slag for hovedstadsregionens fortsatte økonomiske vekst, sier Daniella Waldfogel, visepresident i Stockholms Handelskammer.

Stockholms Handelskammer frykter at krisen vil eskalere dersom det ikke settes inn politiske tiltak. I et slikt scenario vil Stockholm og Uppsala fylker kunne se et produksjonstap på tilsvarende 343 milliarder svenske kroner i årene fram til 2030. Beregnet for hele landet vil dette være et produksjonstap på opptil 1000 milliarder SEK.

– Vi har etterlyst målrettede tiltak for å støtte sårbare næringer og foreslått brede tverrpolitiske avtaler innenfor boligpolitikken for å legge forholdene til rette for en langsiktig bærekraftig byggesektor. Situasjonen ser fortsatt svært alvorlig ut. Det kreves nå politisk ledelse, men reformagendaen glimrer med sitt fravær. Staten må begynne å satse på de næringene som har det vanskeligst før det er for sent. Ellers står vår økonomiske velstand i fare i lang tid fremover, sier Daniella Waldfogel.

KILDE: Byggvärlden

logo
Bjørn Laberg