Aktuelt

Ett skritt nærmere et nytt atomkraftverk

Ringhals kjernekratfverk. Foto: Vattenfall

SVERIGE: Nå søker Vattenfall om endret detaljplan med Varberg kommune for å muliggjøre bygging av nye reaktorer.

Vattenfall eier allerede det meste av det knapt én kvadratkilometer store området vest for det eksisterende kjernekraftverket på Ringhals.

─ For å kunne bygge nye reaktorer på Väröhalvøya må det lages en ny detaljplan. Vattenfall søker derfor om et planvarsel fra Varberg kommune for å lage en slik detaljplan, sier Desirée Comstedt, prosjekt- og utviklingsleder for kjernekraft i Vattenfall.

I drift tidlig på 2030-tallet?

Det nye kjernekraftverket er planlagt vest for det eksisterende kjernekraftverket. Ambisjonen er å sette nye reaktorer i drift tidlig på 2030-tallet. Som en del av planene startet Vattenfall i løpet av høsten en prosess for å kjøpe eiendommer i det aktuelle området på Väröhalvøya, ifølge byggvarlden.se

─ Et fremtidig kjernekraftverk skal ligge i eller ved siden av «Riksinteressen Ringhals», et område utpekt for kraft- og varmeproduksjon. Vi har gjennomført en lokaliseringsundersøkelse som viser at dette området er best egnet for å møte det økende behovet for fornybar energi i Sverige så raskt som mulig, sier Desirée Comstedt.

Vest for Ringhals

Ifølge Vattenfall har det siden i fjor vår pågått et arbeid med en miljøkonsekvensutredning, som inkluderer feltstudier og jordundersøkelser i området vest for Ringhals. En prosess med forespørsler til reaktorleverandører har pågått siden i sommer.

─ Forstudien om vilkårene for å bygge ny atomkraft på Väröhalvøya forventes ferdigstilt innen utgangen av 2023. Det er en del av våre vedtaksdokumenter for kommende tillatelsessøknader hos Strålesikkerhetstilsynet og Mark- og miljødomstolen for å bygge nye kjernekraftreaktorer, sier Desirée Comstedt.

Omfanget av prosjektet

Driftsområdet for kjernekraftverket skal ifølge søknaden om anleggstillatelse romme reaktorer med tilhørende bygninger. I tillegg kreves det aktivitetsområde med plass til verksteder, lager, kontorlokaler, kantiner, avløpsrenseanlegg, nødetater etc. samt et ytre område som rommer parkering, personalboliger, hotell med mer. Vattenfall skal undersøke hvor mye av den eksisterende infrastrukturen ved Ringhals kjernekraftverk som vil kunne deles med et nytt kjernekraftverk.

(KILDE: Byggvärlden)

logo
Bjørn Laberg