Nyheter

Erichsen & Horgen jakter solfylte nabolag

Bildet: – Mange av premissene for dagslysforhold i bygninger og uteområder settes i tidligfase uten at vi forstår eller kvantifiserer hva vi gjør, sier Arnkell J. Petersen, tidligfaserådgiver og dagslysekspert hos Erichsen & Horgen.

Prosjektet har som mål å utvikle metoder som sikrer best mulig utnyttelse av solenergi og dagslys i planleggingen og utformingen av nye og eksisterende områder.

Prosjektet har som mål å utvikle metoder som sikrer best mulig utnyttelse av solenergi og dagslys i planleggingen og utformingen av nye og eksisterende områder.
 
Økt miljøbevissthet

Byer vokser, og vi bygger tettere. Samtidig øker miljøbevisstheten i bransjen og hvordan vi skal nå utslippskravene fremover. Når vi bygger tett er det viktig at arealer og overflater blir utnyttet maksimalt, både på bakkeplan, tak og fasader. Tak- og fasadeareal skal ivareta flere funksjoner, som grønne tak, takterrasser, overvannshåndtering, tekniske installasjoner og tilgangen på sollys. I dag tilbringer mange av oss over 90 % av tiden innendørs og det er derfor særdeles viktig at bygningsdesign sikrer god tilgang på dagslys. Det er spesielt dette Erichsen & Horgen vil se nærmere på i forskningsprosjektet, i tillegg til å fremme lokal produksjon av solenergi.
 
Kvantitativ metodikk

– Mange av premissene for dagslysforhold i bygninger og uteområder settes i tidligfase uten at vi forstår eller kvantifiserer hva vi gjør. Når vi sammenligner volumer, er det ofte basert på synsing. Med dette forskningsprosjektet ønsker vi å innføre en kvantitativ metodikk som skal bidra til at dagslys og optimalisering av solforhold i større grad blir premissgivende faktorer i tidligfase ved utforming av nye byggeprosjekter, sier Arnkell J. Petersen, tidligfaserådgiver og dagslysekspert hos Erichsen & Horgen. 
 
Et engasjement for fremtidens byggebransje 

Vi er sammen med NTNU de eneste fra Norge som deltar i forskningsprosjektet, Solar Neighbourhood planning.  Erichsen & Horgen tok selv initiativ til å bli med, og vi ønsker å komme i kontakt med utviklere og byggherrer som har solforhold og dagslys på agendaen. 
 
– Vi ønske å jobbe med prosjekter som er i oppstartsfasen for å studere dagslysforhold i tidligfase på bygningsvolumer, og optimalisere solforhold på bygninger og uteområder. Ved å delta i prosjektet vil eiendomsutviklere og byggherrer med større sikkerhet utnytte arealet sitt og bruke resultatene som et verktøy for sine omgivelser. De vil også kunne bidra med innspill til reguleringer og forskrifter og være i front i en fremtidsrettet utvikling som styrker egen miljøprofil, forteller Petersen.
 
Mye å lære 

Erichsen & Horgen har lang erfaring som rådgivere innen dagslys og energieffektivisering. Dagslys er viktig for bokvalitet og trivsel, men tilgangen på dagslys blir utfordret i mange byggeprosjekter. I Oslo er hele 20-30 prosent av boliger på lave plan i tettbebygde strøk rammet av dårlige lysforhold. 
 
Kunnskapen fra forskningsprosjektet vil være verdifull for aktører i Norge som ønsker å utvikle bygninger, bydeler og nabolag med hovedvekt på energieffektivitet og helsefremmende inne- og utemiljø.
 
– Gode solforhold er nøkkelen for å skape et vellykket uteområde og nabolag, sier Petersen avslutningsvis. 

Om forskningsprosjektet:

Forskningsprosjektet Erichsen & Horgen deltar i heter «IEA-SHC, Task 63, Solar Neighbourhood planning». IEA er en internasjonal organisasjon hvor 28 OECD land er medlemmer.
IEA samarbeid er rettet mot forskning og teknologiutvikling. Målet med samarbeidet er å fremme miljøvennlig bruk av energi, styrke forsyningssikkerhet og fremme bærekraftig økonomisk utvikling i medlemslandene.
Erichsen & Horgen deltakelse i prosjektet er støttet av ENOVA.