Bransjekommentar

Er trenden i ferd med å snu?

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Byggestartsindeksen for februar viser en beskjeden vekst på 0,2 prosent for igangsatte prosjekter. Veksten er i seg selv positiv, selv om prosjektverdiene ligger langt under samme periode i 2022.

Av Pål Engeseth

Pilene peker fremdeles nedover på mange områder, men vi tror trenden nå er i ferd med å snu. Flere fylker har positiv vekst og prosjektkategorien «grunnarbeid» har for eksempel fin vekst. Også innen kraftforsyning oppleves økt prosjektaktivitet.

Aktiviteten stiger i februar

På landsbasis er det i Byggestartsindeksen fra Byggfakta registrert samlet igangsettinger for 54,6 milliarder kroner denne måneden. Dette gir en oppgang siste måned på totalt 0,2 prosent. Imidlertid er det nedgang siste år på 12,4 prosent. Igangsettingstallene var relativt lave i 2022, noe som selvsagt var påvirket av pandemien. I 2022 hadde vi høye materialkostnader, som nå ser ut til å være på vei nedover. Trolig er inflasjonen også på vei ned og det kan bety at rentesatsen stabilisere seg fremover. Vi har tro på at igangsettingstallene og positiviteten vil slå inn sterkere de neste månedene i 2023.  Usikkerheten er knyttet til krigen i Ukraina og egen privatøkonomi er synlig spesielt knyttet til bolig- og fritidsboligmarkedet.

LES OGSÅ: Hvordan ser prosjektmarkedet for 2023 ut?

LES OGSÅ: – Hvordan blir byggeaktiviteten i din kommune?

Boliger

Usikkerheten er knyttet til krigen i Ukraina og egen privatøkonomi er synlig spesielt knyttet til Bolig og fritidsbolig markedet. Boligproduksjonen ligger på et kunstig lavt nivå, Det er registrert en liten nedgang i igangsetting av boliger i februar 2023, viser Byggfakta sin Byggestartsindeks. Tallene viser en nedgang på 0,5 prosent sammenlignet med forrige måned på bolig og for boligkompleks en nedgang på 0,4 prosent. Ser vi på sammenligningen i forhold til for ett år siden, viser tallene henholdsvis opp 4,7 prosent og ned 19,9 prosent sammenlignet med fjoråret, Igangsettingstallene for bolig viser at det siste måned er igangsatt boliger glidende siste 12 mnd. for totalt kr. 15,8 milliarder pr mnd.

Fritidsbygg og anlegg

Igangsettingstall fra februar 2023 viser at Fritidsbygg og anlegg har en nedgang siste måned på 2,9 prosent. Sammenlignet med tallene fra samme måned sist år, vises en nedgang på 2,3 prosent. Byggestartsindeks fra Byggfakta viser også at Igangsettingstallene for Fritidsbygg og anlegg siste måned er glidende siste 12 mnd. på nær 5,9 milliarder kroner pr mnd.

Grunnarbeid 

Byggestartsindeks viser en oppgang på 26,7 prosent sammenlignet med forrige måned. Imidlertid viser tallene sammenlignet med tallene for ett år siden en vekst på hele 197,2 prosent. Tallene er små og hentet ut fra Byggfakta sin database denne måneden sammenlignet med forrige måned og samme måned for ett år siden og viser at det glidende siste 12 måneder ble igangsatt grunnarbeider for nær 1,5 mill. kroner pr mnd.

Helsebygg

Byggestartsindeksen 2020/21 for Helsebygg viste sterke tall så kom det en kraftig nedgang. Vi forventer vekst i disse tallene fremover. Siste måned viste en nedgang på 2,5 prosent. Imidlertid viser tallene sammenlignet med for ett år siden, en nedgang på 8,2 prosent. Igangsettingstallene fra Byggfakta glidende siste 12 måneder viser en igangsatt totalverdi på 845 mill. kroner pr mnd. 

Hotell 

Investeringene i hotellbygg har vært i vekst i 2022. Byggfakta sin Byggestartsindeks for februar 2023, viser at tallene har en nedgang siste måned på 11,7 prosent, noe som gir en nedgang sammenlignet med tallene for ett år siden på 42,5 prosent. Igangsettingstallene siste måned viser at det er igangsatt glidende siste 12 måneder hotellprosjekter for 2,7 milliarder kroner pr mnd.

Industri

Industribygg var i oppgang, men snudde litt i utvikling for februar 2023. En nedgang fra forrige måned på 10,4 prosent. Ifølge byggestartsindeksen for samme måned i fjor har investeringene hatt en nedgang med 31,7 prosent. Igangsatt glidende siste 12 måneder utgjør en samlet verdi på over 5,4 milliarder kroner pr mnd., viser tallene fra Byggfakta.

Kontor og forretning

Byggestartsindeks fra Byggfakta viser en nedgang i tallene for kontor og forretningsbygg. Totalt viser tallene en nedgang siste måned på 5,5 prosent og en nedgang på 33,1 prosent sammenlignet med tallene for ett år siden. Det er igangsatt kontor og forretningsbygg glidende siste 12 måneder for samlet over 8,7 milliarder kroner pr mnd.

Kraftforsyning

Byggestartsindeks fra Byggfakta for kraftforsyningsprosjekter viser en nå en oppgang siste måned. Totalt er oppgangen på 4,8 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden er nedgangen på 10,4 prosent. Igangsettingsverdien for glidende siste 12 måned innen dette segmentet er på 6,5 milliarder kroner pr mnd.

Samferdsel

Samferdsel denne måneden har en nær uforandret igangsettingsnedgang denne måneden. Sammenlignet med forrige måned er den på 0,6 prosent. Tallene sammenlignet med for ett år siden viser en nedgang på totalt 38,1 prosent. Tallene baserer seg på Byggfakta sin byggestartsindeks som også viser at Igangsettingsverdien for glidende siste 12 måned innen dette segmentet er 5,8 milliarder kroner pr mnd.

Samlingslokaler

Segmentet samlingslokaler på siste Byggestartsindeks fra Byggfakta, viser en nedgang siste måned på 18,1 prosent. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, vises en nedgang på 44,9 prosent. Igangsettingstallene Glidende siste 12 måneder innen segmentet er nå 2,7 milliarder kroner pr mnd.

Skolebygg

Skolebygg som ble igangsatt registrert i Byggestartsindeksen fra Byggfakta glidende siste 12 måneder, utgjør rett under 2,3 milliarder kroner pr mnd. Dette gir en nedgang fra måneden før på 22,2 prosent. Ser vi på sammenligningen fra samme måned for ett år siden, er nedgangen på 30,2 prosent. Dette er et område vi forventer vekst fremover.

LES OGSÅ: Spenstige planer innen skolebygg

Vei, vann og avløp

Vei vann og avløp som ble igangsatt registrert i Byggestartsindeksen fra Byggfakta hadde en god vekst siste år. Nedgangen denne måneden er på 2,1 prosent. Ser vi på sammenligningen med forrige måned, er det imidlertid en nedgang på 13,4 prosent. Igangsettingstallene for glidende siste 12 måneder ligger samlet på om lag 17,4 milliarder kroner pr mnd.