Aktuelt

– En suveren kraftsamling for de som bygger Norge

Bildet: Lederen av hovedstyret i Maskinentreprenørenes Forbund, Øystein Hope, åpnet årets utgave av Arctic Entrepreneur med 1700 påmeldte, inkludert 115 utstillere. Det er ny rekord. Foto: Odd Borgestrand

ARCITIC ENTREPRENEUR 2023: – Det er i krevende tider vi har et ekstra behov for å møtes. Årets Arctic Entrepreneur er den suverene kraftsamling for bransjen som bygger Norge.

Av Odd Borgestrand

Det sa den nye lederen av hovedstyret i Maskinentreprenørenes Forbund, Øystein Hope, da han i formiddag åpnet årets utgave av Arctic Entrepreneur. Hope kunne glede seg over rekordstor deltakelse, med drøyt 1700 registrerte deltakere, inklusiv 115 utstillere.

– Krevende tider, men gode muligheter

Det er ingen tvil om at MEF har etablert god kontakt med sittende regjering. Denne gang deltar fire statsråder. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum deltok under åpningssekvensen, mens samferdselsminister Jon-Arne Nygaard, kultur- og likestillingsminister Anette Tretteteig og kunnskapsminister Tonje Brenna skal delta på seminar, kvinnenettverk og utdeling av årets lærebedrift på onsdag.
Administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb, betraktet 2022 som et mørkt år med krig i Ukraina, pandemi, flyktningkrise, energi- og finanskrise.
– I slike tider må vi stille spørsmålet om hvem vi er når krisene inntreffer. MEF valgte å gå inn i problemstillingene på en konstruktiv måte. Maskinentreprenører har i tre generasjoner gått inn med konstruktive løsninger. Vi har jobbet etter «krevende tider, – gode muligheter», sa Brodtkorb, som mente alle tillitsvalgte i MEF sammen med medlemsbedriftene har «gitt jernet» i året som er gått.

– En tsunami for MEF-medlemmene

Nestleder i MEF, Roger Ingebrigtsen, understreket i sitt foredrag behovet for vedlikehold av veier og infrastruktur er avgjørende i vanskelige tider. Fra høsten 2021 ble prisen på diesel fordoblet, og prisen på anleggsdiesel økte nesten like mye.
– Det ble en tsunami for mange MEF-medlemmer når også renta økte, mente han.
– Infrastrukturen må holdes ved like, og MEF-medlemmer har vist lederskap ved å gjøre den jobben de følte de pliktet å gjøre. MEF ba regjering og offentlige virksomheter om byrdefordeling i offentlige kontrakter, og frontet samtidig hvorfor kutt i veivedlikehold og infrastruktur er ødeleggende både for landet og for arbeidsmarkedet, sa Ingebrigtsen.
Samtidig var han tydelig på at dersom landet bruker for mye penger, vil maskinentreprenørene knekke ryggen.
– Høy rente er ødeleggende for våre medlemmer, understreket Ingebrigtsen, for å drive voksenopplæring til de som ikke har sett sammenhengen mellom forbruk og rentenivå.

Ledig kapasitet

– Regjeringen har forstått en betydelig del av MEFs budskap. Regjeringen kom også med avgiftskutt i dieselavgiften, og det ble slutt på at norske entreprenører må betale inn moms før de selv har fått sluttoppgjør for sine oppdrag. Vedlikeholdsbudsjettet ble dessuten økt med 780 millioner, sa Ingebrigtsen videre.
Likevel ser det ut til at mørketiden ser ut til å fortette. Derfor er MEF-medlemmenes forventninger til 2023 lav. MEFs medlemsbedrifter forventer en nedgang på omsetning og sysselsetting inneværende år. 40 prosent av medlemsbedriftene har svak oppdragsmengde. 85 prosent melder om ledig kapasitet
– Men Norge skal ikke stoppe opp. Det skal bygges veier og infrastruktur skal vedlikeholdes, understreket Roger Ingebrigtsen i sitt innlegg.

Bildet: Nestleder i MEF, Roger Ingebrigtsen, trakk fram Byggfakta sitt oppslag for å illustrere den kampen MEF har stått i det siste året. Foto: Odd Borgestrand

logo
admin