Nyheter

Kartlegger over 40 ulike varianter av plast

Illustrasjonsbilde. Foto: JM

For første gang er det er det utarbeidet en rapport om samlet plastbruk i norsk bygg- og anleggsvirksomhet. Rapporten tar for seg hvordan næringen kan få til mer ombruk og gjenvinning av de 180 000 tonnene med plast som omsettes på det norske byggmarkedet årlig. I tillegg ser man på muligheten for å erstatte plast med mer miljøvennlige byggematerialer.

40 varianter av plast

– Undersøkelsen kartlegger over 40 ulike typer eller varianter av plast som brukes i ulik grad. Prosjektet har kartlagt plastprodukter i bygg og anlegg innen rør, isolasjon, vindu og profiler, takbelegg og andre produkter. Plastavfall er en fraksjon som veier lite. Det har derfor ikke vært så mye fokus på gjenvinning av plast fra bygg og anlegg. Derfor havner mye plastavfall ofte i restavfallscontaineren, sier Espen Mikkelborg i Mepex Consult.

Arbeidet med rapporten «Plastgjenvinning i bygg og anlegg i et sirkulært perspektiv» har vært ledet av en styringsgruppe nedsatt av NHP nettverket (Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall) og er finansiert gjennom bidrag fra Handelens Miljøfond. Prosjektet er utført av Mepex Consult AS og Multiconsult AS med bistand fra Context AS. Rapporten har også kartlagt tilsetningsstoffer i forskjellige plastmaterialer.

kan ta viktige grep

– Bygg og anlegg er en viktig næring for Norge, som skaper store verdier. Samtidig er plastbruken i bygg økt kraftig de siste årene og det er estimert at over 2,7 millioner tonn plast er akkumulert bare i byggene våre. Ved å kartlegge plastbruken kan næringen ta viktige grep for å kutte utslippene fra denne plasten. Vi ser fram til å få resultatene ut og ta funnene i bruk, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

– Tidligere fantes det ingen samlet oversikt over plastbruk i norsk byggebransje, og gjennom dette arbeidet har vi samlet mye kunnskap. Det finnes mange forskjellige typer plastavfall og det er derfor utfordrende å sortere de forskjellige typene. Gjennom dette arbeidet har vi fått mer innsikt på området, sier miljørådgiver Eirik Wærner i Multiconsult.

Mye blir restavfall

Det er estimert at det omsettes om lag 180 000 tonn plast på det norske byggmarkedet årlig, og mye av dette blir avfall i fremtiden. Selv om ca. 11 000 tonn plastavfall fra bygg og anlegg blir sortert ut og levert til materialgjenvinning i henhold til offisiell statistikk, er det estimert at ca. 30-40 000 tonn plast genereres årlig, og mye av dette havner i restavfall og andre avfallskategorier.

– Det er derfor viktig å endre håndteringen av plastavfallet, og dette kan inkludere ombruk, kildesortering og gjenvinning av plast, som vil kunne telle positivt i et klimaregnskap. Plastprodukter tilsettes ulike tilsetningsstoffer, noe som gjør at produsentbaserte tilbaketakingsordninger vil gi best effekt på gjenvinningen, sier Eirik Wærner i Multiconsult.

Større bevissthet

– Vi kommer ikke utenom plast i bygg, men vi må være bevisst på hvordan vi bruker det. For eksempel må vi forsøke å unngå sammensatte produkter, fordi de skal demonteres på et visst tidspunkt. Mange av plastproduktene har svært lang levetid, og dukker ikke opp før bygget rives. Alle byggematerialer i framtiden må kunne demonteres, ombrukes eller gjenvinnes til et nytt, høyverdig byggemateriale, sier Eirik Wærner.

logo
Bjørn Laberg