Anlegg

Dokumenterer solid fagkunnskap med fagbrev

Bildet: Tre nye, erfarne fagarbeidere i NCC Valberg pukkverk. Fra venstre: Lasse Minde, Jostein Brøske og Helge Listou. Foto: NCC

Tre av de erfarne og solide ansatte ved Valberg pukkverk har nylig gått opp til fagprøve og bestått fagbrev i fjell- og bergverksfaget. – Det er viktig for oss at våre dyktige medarbeidere nå kan dokumentere den solide kompetansen de har, sier sjefen i pukkverket, Isak Eikeland.

NCC har god erfaring med ansatte som i voksen alder tar fagbrev som privatister. Nå har Lasse Minde, Jostein Brøske og Helge Listou fra Kragerø gjennomført fagprøven og fått fagbrev i Fjell og bergverksfaget med fokus på knuseverk.

– Med fagbrevet på plass dokumenterer våre svært dyktige medarbeidere sin kompetanse. Jeg vil gratulere våre nye fagarbeidere, sier Eikeland.

Formaliseringen av kompetansen er viktig i forbindelse med å bygge kompetanse og å dokumentere kvaliteten i våre prosesser, forklarer han.

De tre har jobbet på Valberg i flere år og nå var tiden inne for å formalisere kompetansen med et fagbrev.

NCC har oppfordret oss til å ta fagbrevet. Og selvfølgelig er det flott at vi har det nå fagbrevet på plass, sier den ferske fagarbeideren Lasse Minde.

De tre startet den formelle opplæringen på høsten i 2023 og har blant annet gjennomført 4 helgesamlinger for privatister.

logo
Bjørn Laberg