Aktuelt

Digitale modeller reduserer grunnarbeidskostnadene

Bildet: Med digitale modeller reduserer A Bygg byggherrens grunnarbeidskostnader. (Foto: Paul Paiewonsky).

Med digitale modeller og eget datagrunnlag beregner A Bygg Entreprenør den optimale plasseringen av bygget. Resultatet er reduserte grunnarbeidskostnader for byggherren. Mange entreprenører bruker i dag BIM til å visualisere byggetegninger, i A Bygg har man tatt dette et skritt videre, forteller administrerende direktør Morten Raugstad.

– Basert på egne innmålinger og offentlige kartdata lager vi egne modeller av tomten. Modellene gir oss detaljert kunnskap om tomten og grunnforholdene, og gjør oss i stand til å beregne den optimale plasseringen av bygget. Med en bedre utnyttelse av tomten kan vi spare byggherren for betydelige kostnader til masseforflytting, sprengning og peling. Kun noen meters flytting av et bygg kan gi byggherren store besparelser, forteller han.

Lønnsom kompetanse

Grunnforholdene er en vesentlig faktor i et hvert byggeprosjekt, og med sine modeller kan A Bygg bidra med verdifulle råd allerede mens prosjektet er på tegnebordet.

– Flere og flere byggherrer ønsker oss inn allerede i prosjektutviklingen. De ser at vår kompetanse kan bidra til å øke prosjektets lønnsomhet, at vi med våre perspektiver bidrar til å senke kostnadene. Gang på gang ser vi at vi ved å utfordre eksisterende valg og løsninger kan oppnå store besparelser for byggherren, forteller Raugstad.

Fokus på effektivisering

Med sin lange erfaring fra praktisk gjennomføring har A Bygg en kompetanse som utfyller den til arkitekter og rådgivende ingeniører.

– Hver faggruppe har sitt kompetanseområde, med hvert sitt fokus. Inn i selskapet av arkitekter og rådgivende ingeniører bidrar vi med vårt fokus, på effektivisering og optimalisering. De mest aktive byggherrene kommer til oss med en gang de har en tomt og en idé. Ved å gi oss en plass rundt bordet allerede i utviklingen av prosjektet sikrer de seg et mer lønnsomt prosjekt, avslutter Raugstad.

Bildet: administrerende direktør i A Bygg Entreprenør AS, Morten Raugstad
logo
Bjørn Laberg