Nyheter

– Dette er Fredrikstad kommunes største investering noensinne

Bildet: Ordfører Siri Martinsen tar det første spadetaket. Foto: Fredrikstad Webdesign/Bli Synlig AS

Det nye avløpsrenseanlegget for Fredrikstad skal bli klimanøytralt. Ordfører i Fredrikstad Siri Martinsen markerte nylig første spadetak på byggetomta.

– Dette er Fredrikstad kommunes største investering noensinne, og når anlegget står ferdig bringer det oss ett skritt nærmere FNs 14. bærekraftsmål, sier Ordfører Siri Martinsen.

Fredrikstad vokser og med det øker også mengden kloakk som må renses før det slippes ut i Oslofjorden.

– Dagens avløpsrenseanlegg ble bygget i 1989, og nærmer seg enden av levetiden. Videre er det slik at kravene nå skjerpes i en dugnad for å redde Oslofjorden. Innbyggerne i Fredrikstad melder seg definitivt på i denne dugnaden ved bygging av dette renseanlegg, som blir dimensjonert for å møte fremtidige strenge krav på Nitrogen, i tillegg fosfor og organisk stoff, sier FREVAR-direktør Johnny Sundby

Han er stolt over FARA-prosjekt, og ydmyk i forhold til det store oppdraget som FREVAR har tatt på vegne av innbyggerne i Fredrikstad, for en ren og frisk Oslofjord.

Avløpsrenseanlegget skal stå ferdig i 2026.

Tilpasset nye krav

– Styret i FREVAR er svært fornøyd med jobben som er lagt ned av samtlige aktører, sier Styreleder i FREVAR Hege Dubec.

– Prosjekt FARA har nå gjennomført en samspillsfase ledet av PPM Prosjekt sammen med AF Bygg Østfold, Cambi, Enwa og ABB. Sammen har alle parter arbeidet med å finne gode løsninger, redusere risiko -og usikkerhet, samt redusere kostnadene, sier Roy Sandgrind, prosjektleder fra PPM Prosjekt.

– I samspillet har man avdekt at slambehandlingskapasiteten var for lav, og anlegget har også tilpasset seg nye krav. Til tross for disse kostnadsdrivende tiltakene, så er totalkostnaden på anlegget ned ca. 30 mill. i løpet av samspillsfasen, sier Sundby.

– Det nye anlegget vil tilfredsstille myndighetenes strengeste krav til denne type anlegg. Det nye anlegget tilrettelegges for å kunne klare inntil 85 % reduksjon av tilført nitrogen og er det første anlegget i Norge som tilrettelegges for dette kravet. Dette er gjort innenfor de samme rammene som opprinnelig design til 75 % nitrogenfjerning. Optimalisering av behandlingsprosessen og en svært arealeffektiv vannbehandling har sikret dette, sier Kateryna Botsman i Enwa PMI.

Høye miljø- og klimaambisjoner

– Prosjektet har høye miljø- og klimaambisjoner, og blir tilnærmet selvforsynt på energi, blant annet ved hjelp av solcellepaneler på taket og mer bruk av energi fra avløpsvannet. Vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet med FREVAR om å bygge anlegget, sier Morten Midtskog, direktør i AF Bygg Østfold.

Cambi er stolt av å være med i prosjektet, med en felles visjon om å bygge en bærekraftig fremtid.

– Valgt løsningen slagbehandlingen vil bidra til trygg gjenbruk til land i nærområdet, og sørge for maksimal biogassproduksjon. Vi ser frem til å fortsette det positive samarbeidet etablert helt siden anbudsfasen, sier Eirik Fadnes, Chief Executive Officer.

logo
Bjørn Laberg