Nyheter

– Dette er en gladmelding for oss

Bildet: Administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman. Foto: Susanne A. Finnes SMB Norge

Neste år kommer regjeringen til å legge frem den aller første helhetlige stortingsmeldingen om gründere og oppstartsbedrifter.

– Dette er noe vi i SMB Norge har etterlyst i flere år, så dette er en gladmelding for oss, sier administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman.

Fredag 17. november kunngjorde nærings- og fiskeridepartementet (NFD) at i 2024 kommer regjeringen til å legge frem den første helhetlige stortingsmeldingen om om gründere og oppstartsbedrifter. Meldingen skal gi et helhetlig overblikk og status for gründerskap i Norge. Den vil også presentere en samlet fremstilling av regjeringens politikk på området, inkludert rammevilkår og tiltak.

SMB Norge har etterlyst en slik stortingsmelding i flere år slik at Norge kan bli det beste landet å drive virksomhet i.

– Dette er noe vi har etterlyst i flere år. Vi har både bedt om stortingsmeldinger om SMB-sektoren, gründere og oppstartsbedrifter, så dette er en gladmelding for oss i SMB Norge. For at Norge skal bli det beste landet å drive virksomheter i er det er stort behov for at en slik stortingsmelding kommer, sier administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman.

Videre sier Rytman at det er viktig at den kommende stortingsmeldingen ser på skadevirkningene av den særnorske formueskatten og den særnorske sykelønnsordningen som går hardt ut over små bedrifter, som startups og gründerbedrifter.

Ønsker at Norge skal bli best

I kunngjøringen fra nærings- og fiskeridepartementet sier næringsministeren, Jan Christian Vestre, at han ønsker at Norge skal bli det beste landet i verden å drive virksomhet i, som SMB Norge er helt enig i.

– Vi har flere ganger utfordret næringsministeren på at Norge må bli nummer en i verden på dette mens han er næringsminister. At han nå lover en stortingsmelding på dette viser at han har tatt utfordringen og han vil også inkludere Stortinget i denne debatten og arbeidet. Det forplikter, avslutter Rytman.

logo
Bjørn Laberg