Betong

– Det nye Nobelsenteret setter ny standard for bærekraftig bygging

Bildet: Nobelsenteret skal etter planen bygges ved Slussen på Södermalm i de sentrale delene av Stockholm. Foto: IStock

Det nye Nobelsentret i Stockholm planlegges med verdens første nettonull betong fra Heidelberg Materials.

Det nye Nobelsenteret i Stockholm har som mål å ligge i forkant når det gjelder miljø- og klimaansvar. Til dette flaggskipsbygget har Nobelsenter-prosjektet planlagt å bruke verdens første betong med netto null utslipp, som nylig ble lansert av Heidelberg Materials under varemerket evoZero.

Intensjonsavtalen mellom de to partene symboliserer en viktig kobling mellom vitenskap og det grønne industrielle skiftet.  

– Vitenskapen bekrefter gang på gang at verden står overfor en akutt klima- og miljøkrise. Flere nobelpriser har blitt tildelt både for å sette søkelyset på denne trusselen og til innovasjoner for å redusere den. Når vi bygger et nytt hus for vitenskap, kultur og dialog i Stockholm, ønsker vi å handle i tråd med vitenskapen. Nobelsenter-prosjektet søker derfor nye løsninger for materialbruk og gjenbruk for å minimere klimapåvirkningen, sier Vidar Helgesen, administrerende direktør i Nobelstiftelsen

evoZero er et helt nytt og unikt produkt på det globale sement- og betongmarkedet. Produktet er resultatet av banebrytende teknologi uten at det går på bekostning av styrke eller ytelse, noe som gjør det til et attraktivt valg for Nobelsenteret.  

– Sammen med Nobelsenterprosjektet har vi en unik mulighet til å kombinere vitenskapens verden og industriell omstilling på en spennende måte. Jeg er overbevist om at det nye Nobelsenteret vil sette en ny standard for bærekraftig bygging, og bane vei for andre fremtidsrettede aktører, sier Giv Brantenberg, General Manager Heidelberg Materials Northern Europe.   

Byggestart for det nye Nobelsenteret er planlagt til 2027. 

Betong er et allsidig og pålitelig byggemateriale for mange konstruksjoner som må være holdbare og vare over tid. Produksjonen av sement, som er en hovedbestanddel i betong, forårsaker imidlertid betydelige CO2-utslipp. Heidelberg Materials har i mange år hatt fokus på å løse denne utfordringen. Derfor bygger selskapet verdens første industrianlegg i Norge som ved hjelp av karbonfangstteknologi (CCS) skal produsere sement som muliggjør betong uten netto utslipp. 

Bildet: I Brevik blir Heidelberg Materials den første produsenten i verden som fra 2025 vil kunne levere sin evoZero-sement, som ved hjelp av karbonfangstteknologi produserer netto nullutslippsbetong.

I slutten av 2023 lanserte Heidelberg Materials varemerket evoZero på det europeiske markedet. EvoZero er det første produktet på markedet hvor karbonfangst brukes som virkemiddel for å nå netto nullutslipp. 

Les mer om evoZero: (https://www.sement.heidelbergmaterials.no/no/evozero)

Om teknologien, anlegget og produktet: 

Karbonfangst og -lagring (CCS) innebærer å fange CO₂ fra store utslippskilder og lagre den trygt i egnede geologiske formasjoner i stedet for å slippe den ut i atmosfæren. Heidelberg Materials’ CCS-anlegg ved Brevik sementfabrikk vil være mekanisk ferdigstilt innen utgangen av 2024. Når anlegget er i drift, skal 400 000 tonn CO₂ per år fanges og transporteres med skip til en landterminal på Øygården utenfor Bergen. Derfra skal flytende CO2 transporteres i rørledning til lagringsstedet under Nordsjøen, hvor den skal lagres permanent. I 2025 vil Heidelberg Materials begynne å levere evoZero til sine kunder. 

Om det nye Nobelsenteret:

Nobelsenteret blir et hus for vitenskap, kultur og dialog som bygges ved Slussen på Södermalm i de sentrale delene av Stockholm. Nobelsenteret vil tilby et bredt spekter av offentlige aktiviteter, blant annet utstillinger, skoleprogrammer, forelesninger og samtaler om de store fremtidsspørsmålene. Det blir et sted for nobelprisvinnere, stockholmere, turister, skoleelever og deres lærere. De publikumsaktivitetene som allerede gjennomføres rundt om i verden, digitalt og på Nobel Prize Museum i Gamla Stan i Stockholm, vil bli videreutviklet og oppskalert i forbindelse med åpningen av Nobelsenteret. 

logo
Bjørn Laberg