NASJONAL TRANSPORTPLAN:

– Det må bli satt av betydelig større midler til fylkesveiene

Bildet: 1. nestleder i LO-forbundet IE&FLT, Merete Jonas. Foto: Frode Ersfjord

Regjeringen foreslår en omprioritering fra store til mindre veiprosjekter i Nasjonal Transportplan, men også en styrking av fylkesveiene.
– Vi har arbeidet for styrking av veinettverket for næringslivet i distriktene, så mye i planen er positivt, forteller 1. nestleder i LO-forbundet Industri Energi & Forbundet for Ledelse og Teknikk (IE&FLT), Merete Jonas.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård la fredag frem Regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan for perioden 2025-2036.

I dag taper næringslivet konkurranser grunnet dårlige veier. Mye av industrien har dårlige veier frem til hovedveinettet, og oppgradering fylkesveiene er nøkkelen for bedring. LO-forbundet IE&FLT er derfor glad for forslaget til økt satsning på sistnevnte i Nasjonal transportplan.

– Dette har vi arbeidet for lenge, og det er et viktig gjennomslag, sier 1. nestleder i IE&FLT, Merete Jonas.

Regjeringen foreslår 16 milliarder ekstra til drift og vedlikehold av fylkesveiene, som lider av et enormt etterslep på oppgraderinger.

– Problemet er at når man først er kommet så langt bakpå, er det tungt å ta igjen det tapte, hevder Jonas.

IE&FLT mener derfor at det må bli satt av betydelig større midler til nettopp fylkesveiene.

logo
Bjørn Laberg