NASJONAL TRANSPORTPLAN:

– Det er fantastisk at regjeringen har lyttet til næringen

Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien. Foto Ingar Sørensen

– Treindustrien er veldig fornøyd med at det kommer en skikkelig satsing på utbedring av flaskehalser og bruer i NTP, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

– For at NTP skal være det verktøyet industri og næringsliv trenger for investeringer, er det bra at man legger opp til en NTP som er mer realistisk og gjennomførbar og som tar innover seg den økonomiske situasjonen. Ved å satse på oppgradering av dagens infrastruktur får man mye for pengene, sier Finstad.

Regjeringen legger opp til å prioritere totalt 480 millioner kroner til utbedring av fylkesveinettet for tømmertransport i ny Nasjonal Transportplan som ble lagt fram i dag.

– Dette er viktig gjennomslag som vi har jobbet for i lang tid. Det gir god utnyttelse av de veiene vi allerede har, og man unngår store naturinngrep som ny veibygging krever. Frakt av tømmer og ferdigvarer kan samtidig skje mer effektivt og klimavennlig ved at vi får med mer last per transport og unngår store omkjøringer, sier Finstad.

De siste seks årene er det bevilget til sammen 110 millioner kroner som har omfattet 39 bruer. Dette har vært såkalt «lavthengende frukter», mens bruene som gjenstår krever mer omfattende oppgraderinger. At det nå videreføres en ordning på 480 millioner kroner har derfor stor betydning.

– Vi ser frem til at partiene på Stortinget sørger for brede forlik. Forutsigbarhet er en grunnleggende forutsetning for å styrke investeringer i norsk industri, sier Finstad.

logo
Bjørn Laberg