Anlegg

Contur skal bygge den nye Hommelvikbrua

Bildet: Hommelvikbrua sørgående blir bygget som stålplatebærer i samvirke med betongdekke. Foto: Nye Veier

AS har fått oppdraget med å bygge Hommelvikbrua (sørgående kjørefelt) på strekningen E6 Trondheim-Værnes. Kontraktsverdien er rundt 180 mill NOK eks mva. Byggestart blir i august 2024.

Hommelvikbrua sørgående blir bygget som stålplatebærer i samvirke med betongdekke. Det blir to kjørefelt, med en lengde på 228 m, fordelt på 4 spenn. Hommelvikbruas sørgående kjørefelt skal stå ferdig i desember 2025. 

Minst mulig ulemper for trafikanter, naboer og andre berørte 

– Vi er glade for å ha fått på plass entreprenør som skal bygge ferdig brua. Brua er viktig for fremdriften i hele prosjektet. Det er derfor viktig å ferdigstille den så fort som mulig, sier prosjektsjef Magne Ramlo.  

– Viktige overordnede mål for hele prosjektet er at trafikksikkerhet og fremkommelighet prioriteres i anleggsgjennomføringen, og at det blir minst mulig ulemper for naboer og andre berørte, sier Ramlo. 

Null-visjon for personskader og miljøutslipp 

Nye Veier har høye forventninger til entreprenøren med hensyn på seriøsitet og ytre miljø. Arbeidet som skal utføres skjer i et område der det tidligere har gått ras, i tillegg til at arbeidet skal utføres i høyt og bratt terreng, og med nærføring til eksisterende E6. 

Hommelvikbrua krysser elva Homla, som er et vernet vassdrag og et populært turområde.

Kart%20over%20veistrekningen%20E6%20Ranheim-V%E6rnes
E6 Ranheim-Værnes Nye Veier

Nordgående Hommelvikbru vil bli en del av totalentreprisen for E6 Sveberg-Værnes.  

Da Nye Veier og totalentreprenør Acciona ble enige om å avslutte deres arbeid på ny E6 mellom Ranheim og Værnes var bare deler av den sørgående brua bygd.  

  • Contur er den del av Infra Group, og har sine røtter i den tidligere anleggsdivisjonen til Kruse Smith Entreprenør, og ble et selvstendig selskap, Kruse Smith Anlegg, i 2021. De skiftet navn til Contur i juni 2023. https://contur.no/
  • Infra Group er eier av entreprenørselskapene Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg, Contur og Norsk Massehåndtering (NOMAS). https://infragroup.no/
logo
Bjørn Laberg