Aktuelle prosjekter

Consto inn i boligprosjekt i Sandnes

Illustrasjon: Lemon Rift / Link Arkitektur

Consto har inngått kontrakt med Nordr om utvikling av et nytt boligområde i Sandnes utenfor Stavanger. Det nye boligområdet heter Østraadt Havn og omfatter totalt 564 boenheter fordelt på syv byggetrinn.

Consto og Nordr inngikk i går en samspillsavtale som omfatter byggetrinn 1 – 3. Byggetrinn 1-3 inneholder 105 boliger med tilhørende parkeringskjeller, uteområde og næringsareal med et samlet areal på ca. 10 000 kvadratmeter, og et salgbart boligareal på ca. 6 000 kvadratmeter. Samspillet mellom partene vil strekke seg frem mot høsten 2024, med sikte på byggestart ved neste årsskifte.

Reguleringsplan innleveres førstegangsbehandling i Sandnes kommune inneværende måned. Ferdigstillelse i slutten av 2026.

– Samspillsavtalen med Nordr er en viktig brikke i vår satsing i Rogaland. Vi ser frem til samarbeidet, og går inn med en klar ambisjon om å gjøre oss til fortjent til fornyet tillit for byggetrinnene 4-7, sier Ronny Blankenberg, daglig leder i Consto Rogaland.

– Området er i dag et havne- og industriområde som skal omgjøres til fordel for boliger, næring, tjenesteyting og rekreasjon. Østraadt Havn har kort avstand til Sandnes sentrum og sentral beliggenhet til den nye bussveien som er under bygging mellom Sandnes og Stavanger via Forus, sier Guttorm Skretting, Storbydirektør i Nordr Stavanger.

logo
Bjørn Laberg