Aktuelle prosjekter

Consto Bergen bygger Sandsliåsen Hageby

Illustrasjon: Selvaag Bolig ASA.

Consto Bergen AS og Selvaag Bolig ASA har signert kontrakt om bygging av nye boliger i Bergen.

Prosjektet heter Sandsliåsen Hageby, og ligger sør for Bergen sentrum i retning Bergen Lufthavn Flesland. Her legges det opp til et boligfelt som vil romme alle generasjoner; boligprosjektet består av 12 rekkehus i
størrelsen 134 til 153 kvadratmeter, og 46 leiligheter på 44 til 150 kvadratmeter.

Det blir tilrettelagt for innholdsrike fellesarealer både inne og ute; inne med eget selskapslokale som kan benyttes av beboerne til feiringer og samlinger, og ute med felles parkområde med bålplass. Parkeringsplasser
bygges under bakken, slik at gårdsplassen blir bilfri og trygg. Beboerne har også mange muligheter for friluftsliv. Sandsliåsen Hageby ligger solrikt til, inntil skogen og rett ovenfor et lite vann.

Boligfeltet ligger kort vei til bybanen, skoler, barnehager, treningssenter, padelhall og handlemuligheter.

– Dette er vår første kontrakt med Selvaag. Vi takker for tilliten og ser frem til et godt samarbeid med en av de største utbyggerne i Bergen, sier Arve Sande, daglig leder i Consto Bergen AS.

I forrige uke var det salgsstart, og på få dager ble det solgt nærmere 10 enheter i prosjektet.

Illustrasjon: Selvaag Bolig ASA.

– Som alle vet har boligsalget gått tregt det siste året, men nå ser vi tegn på at det igjen er liv i boligmarkedet. Consto vant anbudet, og vi er fornøyde med at de skal bygge dette flotte prosjektet som vi er veldig stolte av, sier Christian Flølo Geithus, regionsjef i Selvaag Bolig ASA.

På tomten står det i dag et kontorbygg som skal rives før byggestart. Oppstart av grunnarbeidene er planlagt 1. november i år, og rammetillatelse foreligger. Ferdigstillelse og overlevering er planlagt i 2026.

Consto Bergen AS er en del av konsernet Consto, et av Norges ledende bygg- og anleggskonsern. Konsernets enheter driver sine
virksomheter på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Consto har også byggevirksomhet i Sverige
gjennom datterselskapet Consto AB. Konsernet har mer enn 1 300 ansatte i Norge og Sverige. Hovedkontor er i Tromsø.

logo
Bjørn Laberg