Nytt om navn

Byggmesterforbundet styrker administrasjonen

Bildet: Harald Hansen- Foto: Byggmesterforbundet

Byggmester Harald Hansen fra Oslo er med virkning fra februar neste år ansatt i en nyopprettet stilling som direktør for kompetanse og utvikling i Byggmesterforbundet.

– Vår administrasjon og våre datterselskaper Byggmesterforsikring AS og Byggforlaget AS teller d.d. 35 medarbeidere. Forbundet har bak seg etablering av landsforeningen Bygghåndverk Norge og representerer som kjent tømrerfaget i ulike bransje- og opplæringsvirksomheter. Vi består i dag av mer enn 800 medlemsbedrifter som sysselsetter over 10.000 ansatte. Gledelig er også at vi for første gang på over 10 år vokser i antall medlemsbedrifter, sier Knut Strand Jacobsen, leder for Byggmesterforbundet, i en pressemelding.

– Forbundets viktigste formål er å støtte medlemsbedriftene fagteknisk og å styrke tømrerfagets og medlemsbedriftenes økonomiske, faglige og juridiske rammevilkår. Dette har vi erfaring med siden 1919, og tømrerfaget er i dag det største og viktigste håndverksfaget i landet. I tiden som kommer er det en rivende utvikling. Ny Opplæringslov og Lov om Mesterbrev setter nye krav. Bedriftene er på full marsj inn i en digitalisert fremtid. Markedet konsolideres og skjerpede miljø- og dokumentasjonskrav gjør at forbundet må prioritere ressurser i denne retningen, sier Strand Jacobsen videre.

Som del av det denne markedstilpasningen forsterkes laget ved at Harald Hansen er ansatt som direktør for kompetanse og utvikling med virkning fra 1. februar 2024. Hansen trer inn i en nyopprettet og sentral lederstilling som nestkommanderende i forbundet med ansvar for drift og utvikling av våre medlemstjenester. Han skal ha et utvidet personalansvar og en del konkrete ansvarsområder i samarbeid med administrerende direktør. Hansen vil også bidra i de mange fellesoppgavene som ligger til forbundets administrasjon. Dette innebærer bidrag til utvikling av forbundets eksterne innkjøps- og tjenestepartnere, samarbeid med andre bygghåndverksorganisasjoner, mer og bedre rekruttering til fag og forbund, samt det viktige seriøsitetsarbeidet.

Harald Hansen er byggmester, er utdannet ved Fagskolen i Oslo og har tilleggsutdanning fra Bedriftsøkonomisk Institutt. Han har de siste årene jobbet som leder for Byggmesterforbundets lokalforening Øst og Opplæringskontoret for Tømrerfaget i Oslo.

– Med sin lange prosjekt- og ledererfaring fra ulike byggevirksomheter og ulike roller innen fagutdanning og seriøsitetsarbeid er han godt skodd, og han kjenner godt til mange av de spennende utfordringene og mulighetene som forbundet står overfor. Harald brenner for høyere anerkjennelse av utførerkompetanse og byggeplassen som opplærings- og utdanningsarena. Hans mantra er «teori og praksis hånd i hånd», sier Strand Jacobsen.

Harald Hansen starter opp i sin nye stilling 1. februar 2024 og vil ha en glidende overgang fra sin nåværende rolle inntil han besitter stillingen på fulltid 1. mai.

– Vi ser frem til å få Harald ombord, og vi gleder oss til å dra nytte av hans fagkunnskap og kompetanse, sier Knut Strand Jacobsen, leder for Byggmesterforbundet, avslutningsvis.

logo
Bjørn Laberg