Kurs og konferanser

Byggkvalitetsdagen 2024

Illustrasjonsbilde: Getty Images

En rekke store samfunnsutfordringer påvirker boligsektoren. Tidene er krevende, men det gir også mulighet å tenke nytt. 17. september inviterer Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) til fagdag med temaet «Fremtidens bolig – nytenking i krevende tider»

Fremtidens bolig – nytenking i krevende tider

Byggkvalitetsdagen er direktoratets fagdag rettet mot byggsektoren. Meld deg på den digitale sendingen 17. september. Fagdagen er gratis, men krever påmelding. 

Arrangøren har samlet et knippe foredragsholdere som vil se på både utfordringene og mulighetene som finnes i boligmarkedet.

Programmet oppdateres:

Utsiktene for boligsektoren framover

I store deler av landet opplever vi en ubalanse i boligmarkedet, der etterspørselen etter boliger er større enn tilbudet. Kostnader og rente har gått opp, både for den som skal kjøpe bolig og for de som bygger boliger. Noen steder i landet er det flaskehalser på tilbudssiden, slik som tomtemangel. I tillegg ligger det forventninger blant utbyggere om at boligprisen skal videre opp. Og hva skjer på ROT-markedet?

Prognosesenteret gir oss her et innblikk i de videre utsiktene for boligsektoren.

Nejra Macic, Prognosenteret

Nejra Macic_Byggkvalitetsdagen_24.png

Nejra Macic har en master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet i Prognosesenteret siden 2014, først som makroøkonom/analytiker og fra 2018 som sjeføkonom. Macic har ansvar for Prognosesenterets analyser av BAE-markedene samt de makroøkonomiske vurderingene, og hun har boligmarkedet som spesialfelt.

Ta steget inn i fremtiden – fra prosjektutvikling til produktutvikling

Arkitektkontoret Coera har som mål å levere arkitektonisk kvalitet og samtidig ha stålkontroll på prosjektøkonomi, byggbarhet og leilighetsmiks. Her får du høre om moderne bolig- og eiendomsutvikling, der tverrfaglig samspill erstatter silo-jobbing, og innsikt og behovsanalyser erstatter statistikk. Sist, men ikke minst spiller AI en sentral rolle i prosjekteringsarbeidet. Coera jobber med nye arbeidsmetodikker og parameterverktøy i Parallelo.

Lars Erik Ulseth, Coera

Lars Erik Ulseth_Byggkvalitetsdagen_24.png

Lars Erik Ulseth er sivilarkitekt MNAL. Han har markert seg som en nytenkende og tydelig stemme i arkitekturdebatten. Ulseth har bygget opp TAG-arkitekter, vært divisjonsdirektør for arkitektur i SWECO, startet proptech-selskapet Parallelo og nå sist har han etablert arkitektkontoret Coera.

Bokvalitet og høy tetthet – hvordan kombinerer vi de to?

Hva må til for å utvikle vellykkede tettbygde boligstrøk i fremtiden? Gode boligløsninger kan skape fellesskapsarenaer, en kortreist hverdag, en mangfoldig beboergruppe og fellesrom for byliv. — Det er avgjørende at alle aktører samarbeider tett og kommuniserer åpent, sier Katja Bratseth. Gode prosesser og sosiokulturelle kunnskapsgrunnlag er viktige nøkler til god bokvalitet.

Katja Bratseth, Byantropologene

Katja Bratseth_Byggkvalitetsdagen_24.png

Katja Bratseth er faglig leder og partner i Byantropologene, som rådgir på sosial bærekraft. Hun har omfattende erfaring innen boligbehov og samfunnsplanlegging, og bidrar med antropologisk innsikt til arkitektonisk praksis. Katja er kjent for å fremme bærekraftige, inkluderende bomiljøer, og arbeider aktivt for samfunnsinvolvering i planleggingsprosesser. Hennes arbeid inspirerer til helhetlig byplanlegging.

Brukerorientert boligutvikling

Hvordan kan brukerne inkluderes i utviklingen av boligen, slik at vi bygger for dem som faktisk skal bo der? Og hvordan kan riktig regulering understøtte et slikt skifte i måten vi tenker boligutvikling? Dette er noen av spørsmålene OBOS Living Lab prøver å finne svaret på. Sammen med beboerne utforsker Living Lab nye løsninger som åpner for å bygge bedre, billigere og mer bærekraftig, og se på hvordan disse løsningene spiller sammen med krav og regulering.

Søren Secher, OBOS Living Lab

Søren Secher_Byggkvalitetsdagen_24.png

Søren Secher er nylig ansatt som daglig leder av OBOS Living Lab. Han kom fra stillingen som forretningsutvikler i OBOS hvor han har jobbet med boligkjøpsmodellene OBOS Bostart og Deleie. Tidligere jobbet han i det danske konsulentselskapet Valcon. Secher er utdannet siviløkonom fra Copenhagen Business School.

Fra lineær til sirkulær bolig

I dag bygges hus med metoder og materialer som gjør at bygningselementer deponeres på slutten av livstidssyklusen. Med sirkulære hus kan bygningene resirkuleres og ombrukes i ny syklus og dermed bidra til å redusere miljøbelastningene. Bruk av moduler og standardelementer vil forenkle byggeprosessen og redusere monteringstiden. Her får du høre Haugen/Zohar Architects som, sammen med Norgeshus, nå lanserer en sirkulær boligserie; Sirkbo – for fremtidens bærekraftige bolig. 

Marit Justine Haugen, Haugen/Zohar Architects

Marit Justine Haugen_Byggkvalitetsdagen_24.png

Marit Justine Haugen er sivilarkitekt MNAL.

Sammen med Dan Zohar har hun siden 2009 drevet det Oslobaserte kontoret Haugen/Zohar Architects, hvor hun er partner.

Magien oppstår i mellomrommene

Liaparken er et unikt boligprosjekt hvor delingskultur, trygghet og inkludering står i sentrum. Inspirert av bergenske smitt og smau, tilbyr prosjektet en rekke møteplasser og «byrom» av ulik skala og funksjon. Her er det lagt opp til sosiale møter i fellesarealer og i mellomrommene. Arkitekturen er utformet som et svar på en krevende, støyutsatt og bratt tomt med gode sol- og utsiktsforhold.

Erlend Bolstad, Mad Vest

Erlend Bolstad_Byggkvalitetsdagen_24.png

Erlend Bolstad er arkitekt og fagleder for tidligfase og utvikling i arkitektkontoret Mad Vest. Han har lang erfaring med å finne arkitektoniske svar og løsninger på krevende problemer. Han har vært med på å utvikle en rekke av Mads prosjekter – et godt eksempel på dette er Liaparken i bydel Åsane i Bergen.

Wesselkvartalet i Asker– tilpasning og egenart

Wesselkvartalet, med tunet Apotekerhagen, er et forbildeprosjekt for byutvikling og knutepunktforetetting. Prosjektet i Asker sentrum består av 52 leiligheter med varierte planløsninger, samt attraktive næringslokaler. Arkitekturen kjennetegnes av høy kvalitet på fasader, materialer og uterom. Vigsnæs+Korsberg++Arkitekter AS har tegnet prosjektet på oppdrag fra Wesselkvartalet AS. Landskapsarkitekt har vært Gullik Gulliksen AS.

Håkon Vigsnæs, Vigsnæs+Kosberg++Arkitekter

Håkon Vigsnæs_Byggkvalitetsdagen_24.png

Håkon Vigsnæs er arkitekt MNAL og partner i Vigsnæs+Kosberg++ Arkitekter og fagansvarlig partner for Wesselkvartalet.

Vigsnæs startet Jarmund/Vigsnæs Arkitekter sammen med Einar Jarmund i 1995, kontoret er siden videreført som Vigsnæs+Kosberg++Arkitekter etter fisjon. Han har også vært professor i boligarkitektur ved AHO, og professor ved Lunds universitet.

logo
Bjørn Laberg