Norden

NCC bygger pelletsfabrikk i Karlskoga

Bildet: NCC skal bygge Moelvens nye pelletsfabrikk i Valåsen. Karlskoga. Den nye pelletsfabrikken skal integreres med sagbruket. Foto: Moelven

SVERIGE: NCC skal bygge ny pelletsfabrikk i Karlskoga på oppdrag fra Moelven. Avtalen er en fellesutførelseskontrakt og har en ordreverdi på ca. SEK 100 millioner.

NCC og Moelven har startet arbeidet med å bygge den nye pelletsfabrikken på Valåsen i Karlskoga. Arbeidet omfatter to bygg, åtte betongplater, sprinklertank og koordinering av underentreprenører. Den nye pelletsfabrikken skal integreres med sagbruket og er en del av Moelvens kapasitetsutvidelse av sagbruket i Valåsen.

– Energiproduksjonen må bygges ut for å møte den økte etterspørselen etter biobasert energi. Vi ser frem til å gjøre dette sammen med NCC, som har stor erfaring og kompetanse innen energisektoren, sier Lars Storslett, direktør for virkesforsyning, fiber og bioenergi i Moelven Industrier ASA.

80 000 tonn pellets i året – eller mer

Pelletsfabrikken skal oppnå en kapasitet på 80.000 tonn pellets i året, men er dimensjonert for lett å kunne skaleres opp til 105.000 tonn i året. Trepellets produsert i fabrikken vil da bli distribuert internasjonalt via skip fra Vänern.

– NCC har både lang og bred kompetanse fra ulike energieffektiviseringsløsninger som dette rundt om i landet. Vi ser frem til å være med i arbeidet med å lage en moderne pelletsfabrikk som utnytter hele naturressursen når skogen tas i bruk, sier Sara Eriksson, prosjektleder i NCC Building Sweden i Värmland.

Avtalen har en ordreverdi på cirka SEK 100 millioner, hvorav cirka 30 millioner ordrer ble registrert i løpet av andre kvartal 2023 og den resterende ordremengden vil bli registrert i løpet av første kvartal 2024 i forretningsområdet NCC Building Sweden.
Prosjektet forventes ferdigstilt i tredje kvartal 2024.

logo
Bjørn Laberg