Aktuelle prosjekter

Bygger om kontorer til studenthybler

Bildet: Planlagt plassbygget innredning. Foto: Veidekke

Stiftelsen Anker har gitt Veidekke i oppdrag å rehabilitere og bygge om en bygård i Oslo sentrum fra kontorer til nær 100 studenthybler med fellesrom. Kontrakten er en totalentreprise i samspill på 163 millioner kroner ekskl. mva.

– Det er et stort behov for studenthybler i Oslo, så dette er et byggeprosjekt som vil bety mye for mange i årene som kommer. Vi er veldig fornøyde med å bli valgt til å bygge om et noe slitent kontorbygg til et tipp topp moderne hybelhus pluss fellesfunksjoner. Vi takker Stiftelsen Anker pent for tilliten og oppdraget, sier avdelingsleder Rune Andersstuen i Veidekke Bygg Oslo.

Dagens kontorbygg i Platous gate ble oppført i 1964 og er på cirka 6.000 kvadratmeter fordelt på seks etasjer pluss kjeller. Dette skal rehabiliteres med blant annet etterisolering av yttervegger, utskifting av alle vinduer, sjette etasje skal utvides og det skal bygges en felles og to private takterrasser. Når alt er ferdig blir det 99 studenthybler fra andre til sjette etasje, mens det på gateplan blir nærings- og bevertningslokaler i tillegg til felles oppholdsrom for studentene. I kjelleren skal det bli tekniske rom, sykkelparkering, vaskeri, treningsrom, kinorom for beboerne og boder.

Bildet: Når alt er ferdig blir det 99 studenthybler fra andre til sjette etasje. Foto: Veidekke

– Dette blir et fint tilskudd til vår portefølje på 1.800 studentboliger i Oslo sentrum. Fordi bolig­situasjonen for studenter i Oslo er mer krevende enn noen gang, velger vi å starte dette prosjektet selv om prosjektøkonomien er utfordrende. Tidligere har vi leid ut våre leiligheter til samme leie som SiO, men her må vi legge til grunn markedsleie fordi våre prosjekter dessverre ikke lenger kvalifiserer til husbanklån (eller statsstøtte). Vi er derfor glade for at forliket i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett nå legger opp til at ikke-kommersielle studentboligaktører som oss igjen kan få husbanklån, sier administrerende direktør Svein Hov Skjelle i Stiftelsen Anker.

Byggearbeidene starter opp etter sommerferien med planlagt ferdigstillelse i august 2025. Oppdraget inngår i Veidekkes ordrereserve for andre kvartal 2024.

logo
Bjørn Laberg