Hovedside

Bravida vant Quadrum-kontrakt

Illustrasjon: Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS

Bane NOR Eiendom har inngått avtale med Kruse Smith om å bygge det nye politihuset i Kristiansand. Kruse Smith har inngått avtale med Bravida i Kristiansand og Arendal om levering av elektro- og rørentreprisen.

Bygget skal plasseres på jernbanetomten, og blir en del av det helt nye nærings- og kontorområdet Quadrum.

– Vi setter stor pris på at Kruse Smith har valgt Bravida med seg i dette prosjektet. Vi gikk ut til alle entreprenørene som var kvalifisert til å gi tilbud til Bane NOR, for å presentere vårt tilbud og hvorfor de burde velge Bravida. Det har vært en av nøklene til at vi ble valgt av Kruse Smith. Dette er et totalprosjekt der vi videre har med oss Rambøll i Kristiansand som prosjekterende for elektro og rør. Kontrakten ble tildelt Bravida for to uker siden og det har allerede vært oppstart med første prosjekteringsmøte forrige uke, sier avdelingssjef i Bravidas elektroavdeling på prosjekt i Kristiansand, Agnar Klakegg, i en pressemelding.

Signalprosjekt

– Vi bestemte oss tidlig for at dette prosjektet ville vi gå for, og prioriterte alt arbeid fram mot dette tilbudet. Vi ser tydelig at godt samarbeid mellom avdelingene har gitt god avkastning, vi har jobbet sammen veien hele tiden, og begge avdelingene har bidratt mye til dette prosjektet. Vi er fryktelig stolte over å ha fått denne tilliten fra Kruse Smith, sier avdelingssjef for Bravidas røravdeling i Arendal, Kenneth Post.

– Jeg ønsker å gratulere alle som har jobbet med dette prosjektet i Bravida. Det er fantastisk godt jobbet og utrolig velfortjent. Og det er veldig spennende at Bravida nå skal jobbe med det største signalprosjektet i Agder, forteller en entusiastisk Ronny Øvrevik, nytilsatt divisjonsdirektør for Divisjon Kysten i Bravida.

Detaljer om kontrakten

Kontraktssummen for elektro og rør er 56,5 millioner kroner, med opsjoner for ca. 10 millioner kroner. Fremdriften nå går ut på at rivningen av gammelt bygg allerede er utført, og gravingen for nytt bygg er påbegynt. Videre skal bunnplate støpes etter påske og bygget reises etter sommeren 2021, og stå ferdig i desember 2022. Prosjektet vil ha en gjennomsnittlig bemanning på 20-30 personer fra Bravida.

Prosjektets forhistorie

Quadrum-prosjektet har en ganske lang forhistorie. Allerede i 2011 ble de første planene for trekanttomta sendt inn til Kristiansand kommune, med prosjektskisser som var laget i samarbeid med kunstneren Kjell Nupen. Han så for seg å gjøre området rundt jernbanestasjonen til en port inn til byen – et konsept som fortsatt gjelder. Politihuset er tegnet av Ghilardi + Hellsten Arkitekter. Det er et arkitektonisk flott bygg på totalt 17 000 kvadratmeter fordelt over ni etasjer.

Det er et overordnet mål at prosjektet skal gjennomføres med et stort fokus på miljø. Derfor legges det vekt på bruk av miljøvennlige produkter samt produkter og løsninger som bidrar til lavt energiforbruk både i bygge- og driftsfasen.
Utbyggingen av Quadrum vil være et at de største byggeprosjektene i Agder de neste årene, og interessen rundt de utlyste anbudene har vært stor.

Quadrum består av fem bygg, der Politiet nå skal inn i bygg A og B. Når det gjelder bygg E er dette tildelt Veidekke AS, der Bravidas elektroavdeling i Kristiansand har signert kontrakt tidligere i år. De to neste byggene er enda ikke kommet ut for prising.
– Vårt mål er at vi skal vinne disse også, smiler Klakegg.