Aktuelt

Bravida i gang med omfattende flyplassprosjekt

Bildet: Håkon Vinge, prosjektdirektør Kjell Magne Nesset i Avinor og HMS-sjef i Bravida Norge, Kristofer Paulsson.

Mens travle reisende skynder seg til gater og bagasjebånd på Oslo Lufthavn Gardermoen, er Bravida i gang med den største inngripende jobben som har blitt gjort på flyplassen siden den ble ferdigstilt i 1998.

– Det bygges nytt bagasjehåndteringssystem, og vår jobb er blant annet å sørge for strømforsyning til dette anlegget. Vi installerer også alt av lys, nødlys og tilpasninger så de får plass til det nye anlegget, sier Håkon Vinge, avdelingssjef for Bravidas elektroserviceavdeling i Romerike.

Prosjektet forventes å være ferdigstilt i januar 2025, og er verdsatt til 80 millioner. Det kommer i tillegg til Bravidas servicerammeavtale med Avinor på flyplassen, og involverer et team på 30 personer.

– Omfanget er nesten usynlig for omverdenen. Man ser noen byggeskjermingsvegger og tilpasninger ved sikkerhetskontrollen, men ellers er alt arbeidet som gjøres der i kjelleren og under der menigmann går. Det er først når man går et par etasjer ned at man ser det fulle omfanget, sier Vinge.

Fleksibilitet og samarbeidsvilje

– Bravida bistår med elektroarbeidene ved ombygging og tilpasning for nytt bagasjeanlegg i terminalen T1. Arbeidene er meget omfattende med komplekse grensesnitt og med et elektroanlegg i drift, sier prosjektdirektør Kjell Magne Nesset i Avinor, og legger til:

– Bravida leverer utmerket på disse utfordringene og har god kapasitet. Ikke minst vil vi berømme fleksibiliteten og samarbeidsviljen, foruten den faglige kompetansen og kvaliteten. Vi er fornøyde med å ha Bravida som samarbeidspartner her.

Halvveis til ferdigstillelse

Halvparten av jobben er allerede gjort, og bare i løpet av dette året har det blitt lagt tusenvis av meter med kabelbroer. Timene som er investert i dette prosjektet er også tallrike, og det gir et innblikk i det enorme omfanget av jobben som utføres under bakkenivå.

logo
Bjørn Laberg