Nytt om navn

Blir ny sjef for Sporveien Trikken

Bildet: Ellen Rogde

De siste årene har Oslo kommune satset tungt på trikk i hovedstaden. Gjennom Trikkeprogrammet fornyes trikketilbudet i Oslo gjennom kjøp av 87 nye, moderne trikker, og oppgradering av infrastruktur og trikkebaser. Ellen Rogde (55) ansettes for å lede denne utviklingen videre, i rollen som ny administrerende direktør i Sporveien Trikken.

ambisjon om 100 millioner grønne trikkereiser årlig

Ellen Rogde har jobbet i Ruter siden 2008; og de siste seks årene som markedsdirektør i selskapet – en rolle hvor hun også har jobbet med Trikkeprogrammet i samarbeid med Sporveien. Hun har dermed en solid kompetanse om kollektivtrafikken i Oslo. Rogde sitter i styret i Sporveiens datterselskap Sporveien Media AS. Hun tiltrer stillingen som administrerende direktør i Sporveien Trikken 1. oktober.

– Jeg er svært glad for at Ellen har takket ja til å lede det videre arbeidet med satsningen på trikk i Oslo. Ellen har lang og bred ledererfaring fra kollektivtrafikken, som hun nå tar med seg inn i Sporveien og Trikken. Oslo har ambisiøse målsettinger for trikk, og Trikken befinner seg i en transformasjonsreise med innfasing av 87 nye, moderne, høyteknologiske trikker. Med Ellen på laget har vi fått en dyktig og kompetent leder for det videre arbeidet med å realisere Oslos ambisjon om 100 millioner grønne trikkereiser årlig, sier Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien.

brenner for kollektivtrafikken

Ellen Rogde er utdannet siviløkonom ved University of Windsor, har en Executive MBA innen Brand Management og har deltatt i lederutviklingsprogrammet Soltransprogrammet i regi av AFF. Hun har tidligere innehatt ulike ledende stillinger i RiksTV, Telenor og Kongsberg Automotive.

– Jeg brenner for kollektivtrafikken i hovedstaden og den viktige rollen den spiller for store deler av byens befolkning hver eneste dag. Derfor gleder jeg med veldig til å gå om bord i Sporveien Trikken, som virkelig betyr mye for mange og har hatt en helt sentral plass i bybildet og kollektivtilbudet i Oslo i snart 150 år. Trikken spiller en viktig rolle for fremtidens byreise i hovedstaden. Jeg ser frem til å bli kjent med alle de dyktige og engasjerte folkene som jobber i Trikken og som står på for å levere gode reiseopplevelser med trikk hver eneste dag, sier Ellen Rogde.

Ellens tidligere arbeidsgiver ser frem til et fortsatt godt samarbeid i kollektivtrafikken i Oslo:

– Ellen Rogde har spilt en avgjørende rolle i Ruters utviklingsreise siden 2008, med kundeperspektivet som sin drivkraft for å styrke kollektivtrafikkens posisjon. Jeg ønsker henne lykke til som administrerende direktør i Sporveien Trikken, og ser frem til fortsatt godt samarbeid mellom Sporveien og Ruter, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

medlem av konsernledelsen i Sporveien

Rogde vil lede en organisasjon med mer enn 500 medarbeidere og en trikkeflåte som teller 87 trikker. I 2022 ble det gjennomført 42 millioner enkeltreiser med trikk på Sporveiens seks trikkelinjer. Sporveien Trikken AS er et datterselskap av Sporveien AS, og en del av Sporveiens integrerte konsernstruktur. Rogde vil rapportere til Sporveiens konsernsjef Birte Sjule og vil være medlem av konsernledelsen i Sporveien.

– Vi ønsker Ellen velkommen til Sporveien, og ser frem til et fortsatt godt samarbeid mellom ledelsen og de ansatte i jobben med videre satsning på trikk i Oslo. Jeg har store forventinger til at hun bidrar til at vi når målene for passasjervekst på Trikken i åra som kommer, sier Ola Floberg, leder for Sporveiens største fagforening Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

Birte Sjule som nå er konsernsjef i Sporveien, innehadde før hun tiltrådte sin nåværende rolle våren 2023, stillingen som administrerende direktør i Sporveien Trikken.

logo
Bjørn Laberg