Nyheter

Bekymret for sykehusfremdriften etter varsel om avbestilling

Foto: HELSE MIDT-NORGE

Etter at det den siste tiden har vært flere medieomtaler knyttet til prosjekteringen av sykehuset Hjelset, ønsker COWI å nyansere deler av fremstillingen av saken.

COWI har deltatt i planleggingen av nytt sykehus på Hjelset over lengre tid og i den siste fasen vært en del av et konsortium sammen med blant annet Skanska, Bravida, Arkitema og Ratio Arkitekter i arbeidet med forprosjektet.

– For oss som rådgiver er fremdrift det viktigste når prosjektets rammer nå diskuteres. COWI har tiltro til at styret i Helse Møre og Romsdal vil vektlegge viktigheten av fremdrift når de legger frem sine planer for videre arbeider ved sykehuset Hjelset. Varselet om avbestilling er trist, fordi vi hadde sett frem til å realisere et sykehus som kommer til å bety mye for regionen. Til tross for varselet før jul er jeg overrasket over vendingen saken har tatt. Vi hadde forventet at man kom til enighet. Nå er vi bekymret for fremdriften for prosjektet, sier Marius Weydahl Berg, administrerende direktør i COWI i Norge.

I en uttalelse til media, skriver administrerende direktør i Bravida, Tore Bakke, at han anslår en forsinkelse på minimum 12-18 måneder ved å endre entrepriseform. Weydahl Berg i COWI peker på at særlig to forhold er avgjørende for den videre fremdriften til sykehusprosjektet.

– Vår erfaring fra tilsvarende prosesser er at anskaffelser av nye aktører tar mye tid. Det sier seg selv når det skal utlyses, gis tilbud, evalueres, innstilles og kontraheres.  Det andre punktet er at det vil føre til en uunngåelig forsinkelse ved å overføre prosjekteringsgrunnlag og planer til nye aktører. Samtidig som det er utført mye prosjektering allerede, gjenstår fortsatt en betydelig mengde prosjekteringsarbeid, sier Berg.