Aktuelt

Bærum Kommune oppnådde 80 prosent ombruk i flytteprosjekt

Bildet: Den nye Kommunegården i Sandvika skal være en møteplass for Bærums innbyggere, frivilligheten, næringsliv, organisasjoner og kommunens tjenester. Foto: Insenti AS

Stadig flere organisasjoner tar grep for å redusere sløsing i sine flytteprosesser. En av de er Bærum Kommune som har gjennomført et ambisiøst ombruksprosjekt hvor de har oppnådd hele 80% ombruk.

Christina Lage Dahl fra SIGNAL Arkitekter har vært prosjektleder for Bærum Kommunes samlokalisering.

– Kommunegården med sine nå 37.200m2 har blitt totalrehabilitert som et BREEAM Outstanding prosjekt, og tilrettelagt for samlokalisering av 43 tjenester fra 6 lokasjoner med til sammen 1350 ansatte. Prosjektet er Norges hittil største ombruksprosjekt på møbler, sier Lage Dahl.

– SIGNAL hadde en stor rolle i prosjektet som arbeidsplassrådgivere og prosjekterende interiørarkitekter. Vi bistod fra tidlig planleggingsfase til ferdigstillelse og innflytting, og fikk dermed tatt del i alle faser av prosjektet – fra formulering av mål- og suksesskriterier til detaljert design til flytteprosess. I tillegg til å detaljere interiøret i Kommunegården, utformet vi også løsninger til Bærum Kommunes midlertidige lokaler i Rådhuset og Eyvind Lyches vei 10, sier hun.

Christina Lage Dahl var ansvarlig prosjektleder for komplett flytteprosess av 1350 ansatte, anskaffelser med evaluering, omfattende kartlegging og vurdering av kommunens eksisterende møbler for ombruk og redesign. Hun sto også for kvalitetssikring av leveranser av inventar fra start og frem til innflytting.

– Bærum Kommune hadde allerede fra start klare mål om at det skulle være en høy ombruksgrad på møbler til den nye Kommunegården. Som resultat av dette målet endte vi med:

  • en ombruksgrad på hele 80% som tilsvarer 6400 møbler.
  • av 8000 møbler er 5200 møbler ombruk.
  • 1200 møbler er kjøpt brukt.
  • resterende ble kjøpt nytt med krav om miljøsertifiseringer.

– Omfanget av møbler som var tilgjengelig i Kommunen på 6 lokasjoner gjorde prosessen i forbindelse med planlegging og flytting ekstra kompleks. Vi forsto tidlig at vi måtte ha et kartleggingsverktøy som kunne romme all viktig informasjon om type møbler, omfang, tilstand, ombrukbarhet, plassering mm. 6400 eksisterende møbler ble kartlagt, registret og QR merket i Loopfront, sier Lage Dahl.

Dere har oppnådd 80% ombruk i prosjektet, vil du si litt om resultatet og hva dere har gjort med dataen i etterkant av flyttingen?

– Med Loopfront har det vært mulig å estimere redusert CO2 utslipp og møbelbudsjett, samt mindre bruk av emballasje. SIGNAL bruker prosjektet i Bærum Kommune som eksempel til våre kunder når vi anbefaler dem å ombruke og gjenbruke i sine prosjekter, for vi er også stolte av hvordan vi har fått et helhetlig og opplevd nytt utrykk med høy grad av brukte møbler. Vi har også brukt dette prosjektet som en referanse når vi snakker om hva som er mulig om man har høye ambisjoner om ombruk og prioriterer å bruke ressurser på ombruk i fagforum, sier hun.

Har du noen tips til hvordan man kan lykkes med ombruk i forbindelse med flytting?

– Det er viktig å skaffe seg god oversikt tidlig i prosjektet, hva man har tilgjengelig for ombruk slik at man har god tid til å planlegge gode anskaffelser av bruktmøbler og minst mulig kjøp av nye møbler.

– Det er også viktig å ha dyktige samarbeidspartnere, rådgivere og designere med relevant kompetanse i forbindelse med vurdering av egnethet, se mulighetene og sette sammen et konsept av mange ulike møbler i ulike stilarter og farger samt minimere bruken av redesign.

– Det var avgjørende for Kommunegårds prosjektet at kunden hadde klare mål og prioriteringer for bærekraft og ombruk der det er mulig, samt funksjon foran estetikk, sier Christina Lage Dahl fra SIGNAL Arkitekter avslutningsvis.

Om Loopfront:

Loopfront er en digital løsning og markedsplass som muliggjør ombruk av møbler, inventar og byggematerialer. Plattformen er utviklet for å gi virksomheter oversikt over sine ressurser og eiendeler med mulighet for effektiv planlegging av ombruk internt i egen virksomhet, eller i samarbeid med eksterne aktører og samarbeidspartnere. 

  • Plattformen benyttes i dag av over 70 norske virksomheter
  • Loopfront har også flere kunder i Sverige og Tyskland
  • Loopfronts brukere har til sammen spart byggebransjen for 5,6 millioner kg avfall
logo
Bjørn Laberg