Nyheter

Arbeidet i gang med nye Diakonhjemmet stasjon

Illustrasjon laget av Team Major på oppdrag for Sporveien. Endringer kan forekomme.

Sporveien er i gang med arbeidet med nye Diakonhjemmet stasjon. -Det er ikke hver dag det etableres nye stasjoner på eksisterende linjer, og planen er at den skal stå ferdig til skolestart i 2027. Vi gleder oss til å komme i gang med byggingen, sier Arnt Jørstad, prosjektleder i Sporveien.

Stasjonen vil bidra til byutvikling, blant annet gjennom å åpne opp flere områder for publikum. Den nye stasjonen planlegges for eksempel med en gangbro over sporet som vil gi økt fremkommelighet og mulighet for å krysse T-banesporet. Diakonhjemmet stasjonen blir en helt ny, moderne og tilgjengelig stasjon, og vil trolig erstatte to eldre stasjoner

– Sporveien forvalter og utvikler store verdier på vegne av fellesskapet og vårt mål er å fra flest mulig fornøyde passasjerer dit de vil, raskt og trygt. Gjennom denne typen utbyggeprosjekter gjør vi derfor endringer for å bedre tilbudet til de reisende, slik at fremtidens kollektivtilbud i Oslo blir enda bedre enn i dag, sier Jørstad.

Prosjektleder for Diakonhjemmet Arnt Jørstad.
Foto: Sporveien

I og rundt den nye stasjonen vil nye tilbud bli etablert. Det skal bygges ny videregående skole, nytt sykehjem, campus for den vitenskapelige høgskolen skal utvides, rundt 200 nye boliger skal bygges, ny barnehage etableres og en rekke andre tilbud som kafeer og kantiner vil komme rundt et nytt torg. Det norske Diakonhjem står bak utbyggingen av området, mens Sporveien er byggherre for den nye stasjonen.

Sporveien jobber tett og godt med stiftelsen Det norske Diakonhjem. De stiller til disposisjon rundt 5 mål tomt til byggefasen for stasjonen og til permanent banetrase. Finansieringen av stasjonen er et spleiselag bestående av Diakonhjemmet og Oslo kommune. Diakonhjemmet stasjon er ferdig med den første fasen av sitt prosjekt, forprosjektet. Dette er en viktig milepæl som legger grunnlaget for det videre arbeidet i prosjektet. Neste fase er detaljprosjektering.

logo
Simen Kristoffer Madsen