Nyheter

– Altfor høy andel unge trenger foreldrehjelp for å kjøpe bolig i Oslo

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Statistikk som Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har fått levert på bestilling fra Statistisk sentralbyrå og bearbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse, viser at 67 prosent unge boligkjøpere i aldersgruppen 20-29 år fikk i Oslo foreldrehjelp ved boligkjøp i 2023, mot 48,9 prosent i resten av landet.

I Oslo har andelen i aldersgruppen 20- 29 år som har fått foreldrehjelp ved boligkjøp økt fra 51,4 prosent i 2015 til 67 prosent i 2023.

– Med dagens boligpriser og rentenivå vil mange slite med å kjøpe sin første bolig. Våre analyser har dokumentert at mange førstegangskjøpere tilpasser seg enten ved å flytte ut av pressområder eller ved å kjøpe sammen med en annen for å ha råd til å kjøpe i pressområder. Nå viser nye tall at en svært høy andel av boligkjøperne i Oslo får hjelp av foreldre til å komme seg inn i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Forskudd på arv eller gave var den viktigste formen for foreldrehjelp i Oslo i 2023 etter en kraftig økning de siste årene, mens det tidligere var sikkerhet/kausjon som var vanligst.  I resten av landet var sikkerhet /kausjon mest vanlig i alle årene, og i 29,1 prosent av tilfellene i 2023. Fra 2015 til 2023 økte boligprisene nasjonalt med rundt 42 prosent, og med 58 prosent i Oslo.

– I de områder av landet hvor boligprisveksten har vært sterkest, har mange familier bygget høy boligformue gjennom verdistigning og nedbetaling av lån. Boligformuer videreføres i generasjoner. For å hjelpe barna sine inn på boligmarkedet er det mange boligrike foreldre som bruker frikapital til å gi barna gave eller forskudd på arv. Dette slår særlig sterkt ut i Oslo, og skaper et markant skille mellom unge som slipper å spare opp egenkapital og kan klare seg med lavere lån og unge som er avhengig av å tjene mer og spare mer fordi de ikke har tilgang på foreldrehjelp, sier Geving.

NEF mener at utlånsforskriften som skal revideres til høsten, bør åpne for at bankene kan tilby boliglån uten høye krav til egenkapital til lånesøkere med god betjeningsevne, forutsatt at låntakeren forplikter seg til risikoreduserende løsninger som lange fastrentekontrakter eller kjøp av forsikring mot boligprisfall.

– Nedbetaling av eget boliglån er en effektiv form for sparing, mens betaling av husleie er rent forbruk som forringer husholdningen mulighet til å spare. Dagens utlånsregler legger for stor vekt på egenkapital og bankers pantesikkerhet, og for liten vekt på låntakers gjeldsbetjeningsevne. Husholdninger med god gjeldsbetjeningsevne bør få mulighet til å bygge en trygg økonomisk framtid gjennom eierskap til egen bolig, uten å være avhengig av foreldrehjelp, avslutter administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

logo
Bjørn Laberg