El

– Allerede på ungdomsskolenivå må vi motivere jenter til å velge elektrofaget

Bildet: adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo

– Vi må få til større kjønnsbalanse i elektrofagutdanningen og i yrket. Det er allsidig og har et betydelig vekstpotensial, som passer utmerket for både jenter og gutter. Tallenes tale viser at det er få jenter som velger denne fagretningen. Både opplæringskontorene og vi som elektrobedrift må jobbe aktivt for å snu denne trenden, sier installatør og prosjektleder Jan Erik Thoresen i Sæther Elektriske AS på Skedsmokorset.

Thoresen er urolig for mangel på rekruttering av jenter til faget.

– Arbeidsstokken blir eldre. Har du jobbet 10-20 år som montør velger flere mindre belastende yrker. Kun et fåtall forblir til de er 50-60 år.­ Selv med gode hjelpemidler, er der lett å pådra seg rygg- og slitasjeskader.

Fremtidens yrke

– Skal vi øke rekrutteringen til faget må vi allerede på ungdomsskolenivå påvirke jenter og gutter til å velge elektrofagutdannelse. Arbeidsoppgavene er varierte og strekker seg fra montering av røranlegg, sikringsskap, hovedtavler til svakstrøm. Nå har smarthusinstallasjoner og appstyring kommet i skuddet. Dagens montører kan sammenliknes med allmennleger som kan litt om alt og som etter hvert får muligheten til å spesialisere seg. Det samme gjelder for elektromontører som kan fordype seg innen automasjon, hus-, bil-, fly- og båtelektro. Vi er fremtidens yrke med et mangfold av valgmuligheter, sier Thoresen.

Bildet: Jan Erik Thoresen

Livslang karrierevei

Nelfo arbeider aktivt med å øke kvinneandelen og skape større mangfold hos medlemsbedriftene.

– Vi er avhengig av en jevn tilstrømning av dyktige unge mennesker til elektrofaget. Klarer vi å øke rekruttering av jenter kan det øke mangfoldet i en tradisjonelt mannsdominert bransje. Allerede på ungdomsskolenivå må vi motivere jenter til å velge elektrofagutdannelse. Vi er en attraktiv bransje som gir ungdom en livslang karrierevei, sier adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo.

Vi må endre inngrodde vaner

Sæther Elektriske er åpen for å ansette flere jenter for å skape større mangfold i bedriften.

– Dessverre er det altfor få jenter som søker elektrofagutdannelse. Vi må endre inngrodde og gamle holdninger om at dette er et mannsdominert yrke og skape et mangfoldig arbeidsmiljø, sier Thoresen.

Arbeidsoppdrag tilpasset jenter

Montørjentene står i bresjen for å få flere jenter til å søke faget og for å skape større mangfold i bedriftene.

– Vi har mange fagfelt som passer utmerket for jenter. Med gode hjelpemidler kan belastningsskader reduseres til et minimum. Å jobbe som hjelpe- eller sykepleier er langt mer krevende enn å jobbe som montør. Vi har kabeltrekkemaskiner, lift og heisanordninger som gjør arbeidsutførelsen enklere, sier Thoresen.

Synliggjør elektrofaget

Både Montørjentene og elektrofagenes opplæringskontor mener det må sterkere tiltak til for å få flere jenter til å velge elektrofagutdannelse. – Jeg deler deres synspunkter og ønsker å berømme arbeidet de gjør med å synliggjøre elektrofaget og karriereveien for jenter, sier Guttormsen.

– Våre medlemmer er opptatt av større kjønnsbalanse. Økt rekruttering av jenter bidrar til mangfold i bedriftene. Vi er en attraktiv bransje hvor veksten nå drives frem av det grønne skiftet.

Kvinners rettigheter i arbeidslivet

Heidi Lie i har jobbet med nettverksbygging og mangfold i over 10 år fra Montørjentene ble etablert i 2012.

– Arbeidet har vært viktig for å fremme kvinners rettigheter i arbeidslivet. Innen elektrobransjen lokalt og nasjonalt, har flere kvinnelige tillitsvalgte og montører engasjert seg sterkt i mangfold, likestilling og inkludering på arbeidsplassene. Flere jenter er nå blitt med i Montørjentene og synliggjort utfordringene de møter daglig. En viktig oppgave har vært å oppsøke ungdomsskoler og yrkesmesser for å få flere jenter til å velge elektrofag. Mangfoldarbeidet har stor betydning for utvikling, teknologi, innovasjon og økonomisk vekst fremover, påpeker hun.

Bildet: Heidi Lie

Lav jenteandel

Fagkonsulent Ole Georg Magndal ved Opplæringskontoret for Elfag i Romerike kan fortelle at rekrutteringen til elektrofagutdanning blant gutter øker mest mens den blant jenter til nå har vært lav.

– Årets informasjonskampanjer på lokale ungdomsskoler om elektrofaget for jenter har båret frukter der 14 jenter har søkt elektrofagutdanning. Dette arbeidet vil vi fortsette med fremover. Vi har nå hatt tidenes høyeste lærlingeantall i Romerike. På elektrofag utvidet vi i fjor med en ny klasse slik at vi i år har fem klasser med 30 studenter der majoriteten er gutter. Vi vil arbeide aktivt for å få flere jenter til å velge elektrofagutdanning. De er en kjemperessurs som vil skape større mangfold i et tradisjonelt mannsdominert yrke, påpeker han.

Bildet: Ole Georg Magndal

Kan løse rekrutteringsutfordringer

– Klarer vi å øke rekrutteringen av jenter til elektroinstallatørbedrifter med noen få prosent, kan det løse rekrutteringsutfordringene bransjen står overfor. Jenter er like flink om ikke bedre enn gutta på en rekke fagområder, sier Thoresen til slutt.

logo
Bjørn Laberg