Aktuelt

Skanska utfører grunnarbeider for datasenter

Bildet: Prosjektet gjennomføres i utførelsesentreprise, og i et arbeidsfellesskap mellom Skanska Norge og vårt heleide datterselskap Marthinsen & Duvholt.

Skanska har signert kontrakt med WS Computing AS for gjennomføring av forberedende arbeider for deres nye datasenter i Skien. Kontrakten har en verdi på 1,1 milliarder kroner og inngår i ordrereserven for første kvartal 2024.

Kontrakten gjelder grunnarbeider og fundamenter for nytt datasenter på Gromstul i Skien kommune. Arbeidet inkluderer tomteopparbeidelse med utsprenging, utfylling av masser, betongarbeider og utbygging av vei med tilhørende infrastruktur.

– Det er svært gledelig å vinne denne jobben hvor vi virkelig får brukt kompetansen til kjernevirksomheten innenfor anlegg, hvor også vårt heleide datterselskap Marthinsen & Duvholt vil være sentrale. I tillegg vil betongarbeider bli utført av byggvirksomheten til Skanska, sier Anders Geirsta, konserndirektør for anleggsvirksomheten til Skanska.

Prosjektet gjennomføres i utførelsesentreprise, og i et arbeidsfellesskap mellom Skanska Norge og vårt heleide datterselskap Marthinsen & Duvholt. Arbeidene starter umiddelbart og skal ferdigstilles i fjerde kvartal 2025.

logo
Bjørn Laberg