Aktuelt

– Dette er en seier for bedre bankkonkurranse

Morten Andreas Meyer, generalsekretær i forbrukerorganisasjonen Huseierne er meget fornøyd med at budsjettforliket mellom SV og regjeringspartiene bidrar til styrket bankkonkurranse. Foto: Huseierne / Christiane Y. Vibe

BUDSJETTFORLIKET: – Dette er en seier for alle med boliglån. Bedre informasjon vil bidra til bedre bankkonkurranse og dermed lavere renteutgifter, sier Morten Andreas Meyer i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV som ble offentliggjort søndag 3. desember 2023 inneholder tre konkrete forslag til forbedring av bankkonkurransen:

  • Bankene skal rapportere gjennomsnittlige utlånsrenter på boliglån.
  • Bankene skal fortelle om hvilke områder de gir lån i
  • Det skal utredes bedre tilsyn med at forbrukernes rettigheter oppfylles innenfor finansområdet

– Alle disse tre forslagene stemmer med våre tanker om bedre bankkonkurranse. Vi har arbeidet i flere år med å få til bedre konkurranse mellom bankene, og dette tar vi som en stor seier, forteller Morten Andreas Meyer, generalsekretær i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

– Rentekostnadene på boliglån er i dag den største bokostnaden for de fleste med boliglån. Med et høyt rentenivå i flere år fremover er det viktig at vi har så god bankkonkurranse som mulig for å få denne bokostnaden så lav som mulig, mener Meyer.

Lokal bankkonkurranse trenger mer informasjon

– Utfordringen i dag er at bankkonkurransen er lokal, og mange steder ganske dårlig. I tillegg er rentene bankene oppgir i prislistene ofte veiledende. Dermed er det viktig med mer informasjon til forbrukerne for å få økt konkurransen, sier Morten Andreas Meyer.

– Bankene gir i dag bedre renter til en rekke kunder, men du vet ikke hvilke renter de andre får. Ved at bankene må oppgi gjennomsnittsrentene de har på boliglånene vil forbrukerne vite hvilket prutningsrom som finnes. Dette er et system som finnes i Sverige, og som har gitt bedre bankkonkurranse der, forteller Morten Andreas Meyer.

– Det er også viktig at vi forbrukere får vite hvilke banker som gir lån der vi bor. Det er i dag vanskelig å finne ut, og det gir lavere bankkonkurranse enn det burde være.

Viktig med bedre tilsyn

– Vi er også veldig fornøyd med at det skal utredes bedre tilsyn med bankkonkurransen. I dag er dette tilsynet spredt på en rekke ulike ansvarlige med for lave bevillinger til å drive skikkelig tilsyn med bankene. Det er viktig at vi har noen som kan holde bankene ordentlig i ørene, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

logo
Bjørn Laberg