Aktuelt

18 finalister er klare med kunstprosjekt på Fornebubanen

Bildet: Kunstnerduoen Lantto og Nygård er med i konkurransen om å utsmykke Fornebu T-banestasjon. Foto: Børge Larsen.

Over 500 kunstnere meldte sin interesse for å sette sitt preg på Fornebubanens stasjoner. Nå er de 18 finalistene klare.
Fornebubanen inviterte i fjor, i samarbeid med kulturetatene i Oslo kommune og Viken fylkeskommune (nå Akershus), kunstnere til å delta i en åpen prekvalifisering om å utforme kunsten på Fornebubanens seks stasjoner.

Fornebubanen er den største T-baneutbyggingen i hovedstadsområdet på mange tiår og kunsten skal gå i dialog med stasjonenes karakteristiske arkitektur og med omkringliggende bymiljø. 512 kunstnere meldte sin interesse. Nå har juryen valgt ut 18 kunstnere, tre per stasjon, som inviteres til en lukket konkurranse om å utforme unike kunstbidrag. I mai vil juryen velge ut ett vinnerbidrag per stasjon, og vil deretter inngå et samarbeid med kunstnerne for å produsere og montere kunsten på henholdsvis Skøyen, Vækerø, Lysaker, Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu T-banestasjoner.

Juryen har lagt vekt på å slippe til nye kunstnere, samt gjennomføringsevne, variasjon i kunstneriske uttrykk, medium, kjønn og alder. Konkurransen har vært utlyst i Norden, og det er derfor også i hovedsak norske og nordeuropeiske kunstnere som har søkt.

– Vi er overveldet over den gode responsen fra et bredt utvalg kunstnere som vil utsmykke Fornebubanens stasjoner. Juryen har gjort en omfattende jobb med utvelgelse av bidragsytere som passer i offentlige rom, og vi har utmerkede kandidater som helt sikkert vil løfte opplevelsen av våre seks stasjoner og sette preg på dem, sier Irene Måsøval, direktør i Fornebubanen.

• Følgende inviteres til lukket konkurranse på Skøyen stasjon: Randi Nygård, Andreas Siqueland, Sara Eliassen

• Følgende inviteres til lukket konkurranse på Vækerø stasjon: Idun Baltzersen, Yngve Holen, Anna M. Sigmond Gudmundsdottir

Idun Baltzersen er med i konkurransen om å utsmykke Vækerø T-banestasjon. Foto: Agnete Brun, Talent Norge

• Følgende inviteres til lukket konkurranse på Lysaker stasjon: Marthe K. Kampen & Johannes B. Hansen, Daniel Dewar & Gregory Gicquel, Signe Solberg

• Følgende inviteres til lukket konkurranse på Flytårnet stasjon: Synnøve Sizou G. Wetten, Ingrid Eggen og A Kassen

• Følgende inviteres til lukket konkurranse på Fornebu stasjon: Lillian Tørlen og Ann Kristin Einarsen, Kaia Hugin, Markus Lantto og Per Kristian Nygård

• Følgende inviteres til lukket konkurranse på Fornebuporten stasjon: Cecilia Jonsson, Lutz Rainer Muller og Stian Ådlandsvik, Anders Holen

Idun Baltzersen er med i konkurransen om Vækerø T-banestasjon:

-Jeg har alltid hatt lyst til å gjøre en T-banestasjon, fordi det er en av de mest offentlige plassene som finnes, og man møter virkelig mennesker med kunsten der. I tillegg er det masse utfordringer med tanke på for eksempel holdbarhet, akustikk og slitasje som gjør at man må være nøye med hvilke materialer man bruker, jeg er en materialnerd og synes sånt er spennende, sier Idun Baltzersen.

A kassen er et kjent dansk kunstnerkollektiv som blant annet har utsmykket fylkeshuset til Vestland fylkeskommune i Bergen. De er med i konkurranse om jobben med å utforme kunst til Flytårnet T-banestasjon:

Det danske kunstnerkollektivet A kassen konkurrerer om jobben med å utforme kunst til Flytårnet T-banestasjon.

– For Fornebubanen og Flytårnet T-banestasjon vil vores arbejdsproces være at forholde os til det specifikke sted. Vi finder det interessant at arbejde stedsspecifikt og gør det altid i vores projekter. Vi vil lede efter en intuitivt idé, som fanger vores fælles interesse. En idé der kan inspire og give nye perspektiver på de områder folk opholder sig i, forteller A kassen.

Markus Lantto i kunstnerduoen Lantto og Nygård er med i konkurransen om å utsmykke Fornebu stasjon:

-Jag brukar säga att Konsten är Livet. Det låter både pretentiöst och banalt, och likafullt är det en ledstjärna i den konstnärliga verksamheten. Vi vill fördjupa oss i en plats, se ljuset, miljön, människorna och deras beteendemönster. Allt är av intresse, och behöver ingående studeras, sier Markus Lantto.

Kunst på Fornebubanen gjennomføres av et overordnet kunstutvalg som har ansvar for gjennomføring av hele prosessen. Det er i tillegg etablert en jury per stasjon der det overordnede kunstutvalget også deltar, samt arkitekt og prosjektleder fra Fornebubanen. Medlemmene av det overordnede kunstutvalget er:

  • Leif Ingholm – prosjektleder Fornebubanen
  • Knut Wisthus Johansen – utviklingssjef Sporveien AS
  • Synnøve Øyen – spesialrådgiver Akershus fylkeskommune v/seksjon kulturutvikling
  • Line Helen Danielsen – spesialrådgiver Akershus fylkeskommune v/seksjon kulturutvikling
  • Mari Fredriksen Sundet – kunstfaglig prosjektleder Oslo kommune v/Oslo kommunes kunstsamling
  • Per Gunnar Eeg-Tverrbakk – kunstfaglig prosjektleder Oslo kommune v/Oslo kommunes kunstsamling

Akershus fylkeskommune v/seksjon kulturutvikling og Oslo kommune v/Oslo kommunes kunstsamling har den kunstfaglige ledelsen for kunstutvalgets arbeid, mens etaten Fornebubanen har ansvar for prosjektledelse og gjennomføring.

Det er avsatt 22 millioner kroner til kunst på Fornebubanen totalt, inklusiv 5% kunstavgift, kommunikasjon og formidling. Summen og konkurransen for øvrig følger tradisjonen for utsmykking av T-banestasjoner, skoler og andre typer offentlige bygg i Oslo og Akershus.

Prosessen vil gå frem til 2028-29. Kunsten skal være ferdig installert på hver stasjon og/eller i tilknytning til stasjonene før idriftsettelse av Fornebubanen.

logo
Bjørn Laberg