Nyheter

120 millioner Enova-kroner til ladestasjoner for tungtransport

Uno-X Mobility har etablert sin første offentlig tilgjengelige ladestasjon for tungtransport på Vinterbro. Foto: Wordup

11 norske selskap får 120 millioner Enova-kroner til ladestasjoner for tunge kjøretøy. – Et viktig løft for transportbransjen, sier vegdirektøren.

Enova har i dag innvilget støtte til 25 ladestasjoner med 135 nye ladepunkt langs norske riksveier. I desember 2023 delte Enova ut støtte til 17 ladestasjoner. Med støtten i denne runden øker antallet betydelig til 42 ladestasjoner totalt.

– Denne tildelingen vil gi trygghet til aktørene om at ladeinfrastrukturen blir god nok til å investere i elektriske lastebiler og vogntog. Hurtiglading for tyngre kjøretøy er en forutsetning for at bransjen skal kunne ta i bruk elektriske kjøretøy, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Vil sørge for stor geografisk spredning

De prosjektene som til nå er tildelt midler gjennom programmet vil sørge for at hovedveiene mellom Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, innen 2025, blir fulldekket for elektrisk langtransport.

Også på steder som Levanger, Tromsø, Fauske, Kristiansund, Alta og Bodø kommer det nå nye ladeanlegg.

Et avgjørende bidrag på veien mot utslippsfri tungtransport

Veitrafikken står for rett under en femtedel av Norges utslipp av klimagasser, og tyngre kjøretøy for om lag halvparten av disse igjen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier at muligheten for å lade gir forutsigbarhet i det grønne skiftet for tungbiltransporten.

– Å kutte utslippene fra tungtransporten er viktig for å nå våre klimamål. Jeg er veldig glad for at Enovas støtteprogram nå gir tilbud til så mange gode søkere, og at vi kan få en ladeinfrastruktur på plass over hele Norge, sier Nygård.

Kommer i tillegg til regjeringens tungbilpakke i NTP

– Tungbilpakken skal gå til døgnhvile- og hovedrasteplasser slik at sjåfører som ikke kan flytte bilen under pause og hvile får tilgang til normal- og hurtiglading, sier samferdselsministeren.

Tungbilpakken er også viktig for Statens vegvesen:

– Vi skal jobbe videre med ladeinfrastruktur på døgnhvileplasser og hovedrasteplasser. Her er det behov for både sakte- og hurtiglading, sier vegdirektøren.

Lettere å levere tilbud med nullutslippsløsninger

– Statens vegvesen er en stor innkjøper av drifts- og anleggstjenester. Denne ladeinfrastrukturen vil gjøre det lettere for våre leverandører å levere tilbud med nullutslippsløsninger, sier direktør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo.

– Vi er i dialog med bransjen om hvordan vi kan benytte ladeinfrastrukturen også til for eksempel drift av våre veier, sier Laksforsmo.

Et massivt løft på gang

Dette er den andre tildelingen i støtteprogrammet fra Enova. For bare ett år siden var infrastrukturen for lading av tunge kjøretøy i Norge lite utbygd. Hele 235 ladepunkter langs norske veier har mottatt støtte fra Enova siden da. Satsingen på underveislading kommer i tillegg til støtte til bedriftslading for tunge kjøretøy og støtte til tunge nullutslippskjøretøy.

– Det er oppløftende for norske klimamål at nettverket av ladere nå sprer seg ut og tettes rundt omkring i landet. Denne søknadsrunden levner ingen tvil om at aktørene har stor tro på markedet for ladeanlegg for tungtransporten. Det lover godt for et bra tempo i innfasingen av nullutslippskjøretøy. Nå blir det enklere for flere sjåfører å ta det grønne valget, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

logo
Bjørn Laberg