Les Byggfakta Nyheter som eBlad

Smarte bygg kan bli enda smartere

Ved hjelp av sensorer som samler inn data, tilbyr det Telenor-eide selskapet Bldng.ai AS byggeiere og leietakere verdifull innsikt i hvordan et bygg faktisk brukes. – De fleste bygg i Norge kan driftes langt smartere enn i dag, inkludert såkalte Smart-bygg.


Bladet Byggfakta nyheter ble etablert i 1985 og er et uavhengig fagtidsskrift for bygg, anlegg og kommunalteknikk.

Byggfakta nyheter er en naturlig informasjonskilde for påvirkere og beslutningstakere på alle nivåer, både i privat og offentlig sektor. Det er et bransjepolitisk og tverrfaglig tidsskrift, som leses på grunn av sin saklige, debattskapende og faglige profil.

Vi ønsker å engasjere fagfolk. Derfor må innholdet i Byggfakta være bransjeaktuelt.
Byggfakta skal være den naturlige informasjonskilden for ledere på alle nivåer, formenn og fagarbeider, men også folk utenfor bransjen skal kunne ha nytte av det stoffet vi presenterer. Skal vi være interessante og aktuelle må vi våge å ta opp og belyse ulike problemer som finnes i bransjen. I og med at vi er et fritt og uavhengig fagblad, som ikke har en organisasjon som puster oss i nakken – tør vi trå til når vi mener det er behov for det.

Byggfakta nyheter når mange lesere.
Våre lesere arbeider hos profesjonelle byggherrer, i arkitekt- og rådgivende ingeniørfirmaer, hos entreprenør- og byggehåndverksbedrifter, i byggevarehandelen, i boligbyggelag og borettslag, i kommunenes tekniske sektorer, på vegkontorene og i skoleverket. I tillegg leses vi av politikerne på Stortinget og byråkratene i departementene.

Redaksjonen i Byggfakta Docu Norge står bak innholdet i Byggfakta nyheter og VVS aktuelt.