Event

Boligmesser 2023

Se en messeoversikt over boligmessene i 2023.

Foreløpig oversikt over messene i 2023. Endringer kan forekomme. Alle besøkstall for sist arrangerte messe. Påmelding kr 3 300,- pr. messe tilkommer, som inkluderer Expobox med fribilletter, digital e-postbillett og påmeldingsgebyr. Alle priser er ekskl. mva. Minste stand er 9 m2 og minste hjørnestand er 12 m2. Det tas forbehold om endring av tidspunkt og/eller lokasjon.

Messeoversikt 2023