Event

Bærekraft og energieffektivitet på Nordbyggs scener

Bildet: Nordbyggs besøkende vil få se en rekke scener med interessante og aktuelle programmer. Foto: Nordbygg

NORDBYGG 2022: Nordbyggs besøkende vil få se en rekke scener med interessante og aktuelle programmer. Tre av dem er Inneklimaarenaen, Energimarkedsscenen og Nordbygg Samtalescenen, hvor fremtidig spaning, energieffektivitet og bærekraft står i fokus.

De pågående og kommende klimaendringene stiller nye krav til bygge-, installasjons- og eiendomsbransjen. Hva bør du tenke på fra et helse-, produktivitets- og energieffektivitetsperspektiv? Det skal blant annet diskuteres på Inneklimaarenaen til Nordbygg, hvor Britta Permats er en av foredragsholderne.  

– Vi ser frem til alle kunnskapshungrige besøkende som ønsker å ta del i inneklimaets seminarinnhold. Vi har et fullverdig program som blant annet vil påvirke helse, ytelse og produktivitet, energieffektiv, bærekraftig og klima, økonomi og eiendomsverdi, sikrere ventilasjonsløsninger, både mot infeksjon og brann samt kontroll, overvåking og AI, sier Britta Permats, administrerende direktør i Swedish Ventilation.  

Aktuelle temaer på energimarkedsscenen 

Swedish Ventilation vil også delta på Energimarkedsscenen, som starter hver morgen med et kort seminar som blander godt innemiljø, helse og energieffektivitet. Deretter følger en innholdsrik tidsplan. 

– Etter morgenøkten vil formiddagene være fokusert på fremtidens eiendommer og hvordan smart eiendomsautomatisering kan oppnå både energieffektivitet og god kontroll på innemiljøet. Ved lunsjtider vil Boverket snakke om hva de driver med akkurat nå og også fremtidig arbeid, sier Hans Söderström, Expert Installation Technology – HVAC hos Installatörsföretagen.  

Sammen med kolleger i Installationsföretagen har Hans formet sceneprogrammet for Energismart fremtidsutforskning. 

– Ettermiddagene byr på et variert innhold med både presentasjoner av viktige prosjekter som er gjennomført og litt om hvordan vi kan få mer energieffektive systemer og eiendommer. Dagene avsluttes så med en økt fra oss i Installatörsföretagen med en kort presentasjon av hjelpemidler som vi har utviklet, og prosjekter som vi er med på og driver, legger Hans Söderström til.  

Nordbygg Talks presenteres live på scenen 

Det digitale forumet Nordbygg Talks har i løpet av året tilbudt paneldebatter, forskersamtaler og foredrag med fokus på mer ressurseffektivt og bærekraftig bygg. På messen er dette konseptet å finne live på Nordbygg Talks Stage, som er spekket med spennende seminarer.  

– Det er mange spennende programposter å se frem til. For eksempel foredraget om samarbeid for økt sirkulært bygg og presentasjonen av studiet om potensialet for økt produktivitet gjennom industribygg som LTU har gjort. Også presentasjonen av rapporten Green Logic om fordelene ved energieffektivisering av eksisterende bestand, sier Anna Ryberg Ågren, administrerende direktør i Byggevareindustrien.  

Bærekraft og digitalisering er saker som står høyt på agendaen til byggevarebedrifter, som også er saker som vil gjennomsyre programmene på alle Nordbyggs scener. 

– Det blir spennende å være med på foredraget om hvordan klimaendringene stiller nye krav til hvordan vi bygger og hva man bør tenke på fra et helse-, produktivitets- og energieffektivitetsperspektiv. Da gleder jeg meg også til fysisk å møte bedriftene i byggevarebransjen. Jeg begynte i jobben min i Byggmaterialindustrierna i februar 2021, altså midt i pandemien. Det har derfor ikke vært så mange fysiske møter enda, så det blir veldig gøy å få muligheten til å møte mange på en og samme uke, sier Anna Ryberg Ågren. 

Nordbygg-messen arrangeres i Stockholm 26.-29. april 2022